Nieuwe coalitie Ninove in beroep tegen herverkiezingen

In Ninove tekent de nieuwe coalitie van sp.a/Groen, Open Vld en CD&V beroep aan tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die oordeelde dat er herverkiezingen moeten komen. Dat meldt de coalitie in een persbericht.

drombouts

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Oost-Vlaanderen verklaarde de verkiezingen in Ninove ongeldig omwille van een Facebookbericht van Guy D'haeseleer, Kamerlid van Vlaams Belang en lijsttrekker van de lokale lijst Forza Ninove. Op de vooravond van de verkiezingen beloofde hij op de sociale netwerksite een pint aan al wie met een foto kon aantonen dat er voor hem gestemd werd.

"Dat niemand minder dan een federaal volksvertegenwoordiger, die meer dan wie ook geacht wordt zich te houden aan onze wetten en normen, dergelijke fout begaat is een regelrechte schande. Het is absurd dat de gevolgen daarvan niet worden gedragen door Guy D'haeseleer zelf, maar door onze ganse stad, die mogelijks belast zal worden met de organisatie van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een extra kost die al gauw oploopt tot zo'n 65.000 euro, op te hoesten door de stadskas en dus de Ninoofse belastingbetalers", zegt de coalitie.

De Raad van State zal binnen 60 dagen uitspraak doen. Indien de Raad van State instemt met de ongeldigverklaring, moeten er in de volgende 50 dagen herverkiezingen komen. Voorlopig blijven de huidige burgemeester, schepenen en gemeente- en OCMW-raadsleden zetelen in Ninove.

Belga

Vastgoed

Jobs in de regio