Stad wil schuldenberg verder afbouwen

Het stadsbestuur wil de komende twee jaren de schuldenberg nog verminderen. Toch worden er ook investeringen gedaan. De belastingen blijven dezelfde.

Toon Verheijen

De stad Hoogstraten had in 2006 een totale schuldenberg van net geen 23 miljoen euro opgebouwd door verschillende leningen. Op zes jaar tijd wist het huidige bestuur die schuldenberg terug te dringen naar 14 miljoen euro of een schuldafbouw van 1,5 miljoen per jaar. Voor 2013 en 2014 zijn de ambities even hoog: jaarlijks wil het stadsbestuur minstens 1,7 miljoen euro schulden aflossen.

Een van de manieren waarop het stadsbestuur dat gaat proberen te doen is de vinger op de knip te houden wat betreft de uitgaven zeker rekening houden met het feit dat vanaf 2015 het zwembad extra zal wegen op het budget. Enkele van de belangrijkste investeringen zijn de camerabewaking op de Vrijheid (30.000 euro), investeringen voor de brandweer (175.000 euro), allerlei wegenwerken en onderhoud (1.1 miljoen euro), speeltoestellen voor De Mosten (30.000 euro) en werken in scholen (100.000 euro).

De personenbelasting blijft op 6 procent en de opcentiemen op 1.400.

Vooral bij oppositiepartij Anders zorgde de begroting voor kritiek. Fons Sprangers: “Waar we zowel in 2011 bij de vaststelling van de rekening als in 2012 na de laatste budgetwijziging zagen dat meer dan de helft van de geplande investeringen niet werden uitgevoerd, stellen we nu vast dat voor 2013 slechts een overgangsbudget werd opgemaakt waar nog minder investeringen in worden opgenomen dan de voorbije jaren. Deze legislatuur heeft dus de laatste drie jaar enkel op de winkel gelet, maar geen nieuwe initiatieven voorgesteld. Door het achterover leunen van dit bestuur heeft de burger wel vijf jaar extra belasting betaald, maar geen waar voor dat geld gekregen”

Anders heeft ook enkele voorstellen waarbij vooral het laatste voor de nodige animo zorgde. “Bij de kosten van het algemeen bestuur valt toch vooral de stijging op van het budget voor burgemeester en schepenen ( + 58 %- naar €350.000 per jaar!). Omdat we de kaap van de 20.000 inwoners hebben overschreden, kan het college niet alleen uitgebreid worden, maar is hun verloning ook hoger. De nieuwe bestuursmeerderheid wil hier uiteraard graag op ingaan. We stellen vast dat Hoogstraten met exact één schepen minder bestuurd gaat worden dan de grootstad Antwerpen, hoewel een N-VA Burgemeester daar het goede voorbeeld gaat geven door het met drie schepenen minder dan voorzien te doen. Onze fractie stelt dan ook voor dat ook het nieuwe bestuur van Hoogstraten zich bezint en alsnog het toekomstig college gaat inkrimpen. Mits een goede teamwerking en de belofte van verandering moet dat zonder probleem mogelijk zijn. Bij elke fractie een schepen in mindering brengen is perfect realiseerbaar.” Volgens anders moest toekomstig burgemeester Tinne Rombouts ook eens nadenken of ze de jobs van burgemeester en parlementslid wel zou combineren want volgens Fons Sprangers zou zij daarmee evenveel verdienen als wat vijftien gezinnen aan leefloon krijgen.

Toon Verheijen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio