Antwerpen dreigt tegen 2050 onder water te staan

Wanneer de klimaatverandering zich in dit tempo voortzet, wordt Antwerpen na 2020 een risicogebied. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Gent.

jrosquin

Volgens de studie, besteld door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), is de kust een risicogebied. De onderzoekers wijzen ook op de problemen in woongebieden langs rivieren. De stad Antwerpen wordt – voor het eerst in zo’n onderzoek - nadrukkelijk genoemd als risicogebied.

Stijging zeespiegel

Hoogleraar ruimtelijke planning Georges Allaert: “Het gevoel van hoogdringendheid is toegenomen, nu nieuwe studies rekening houden met – naar het einde van deze eeuw – stijgingen van het zeepeil met één tot twee meter, en met een temperatuurverhoging tot 6 graden.”

Minister Hilde Crevits haastte zich gisteren er op te wijzen dat Vlaanderen zich wel degelijk voorbereidt op de klimaatverandering. Zo is er een kustverdedigingsplan dat een stijging van de zeespiegel met 80 centimeter opvangt en moet het Sigmaplan Antwerpen beschermen.

Langetermijnvisie

“Dat plan is niet langer toereikend”, zegt Allaert. “De overheden moeten een langetermijnvisie ontwikkelen voor de periode 2020-2050 en daarna. Stormmuurtjes volstaan niet. Het aantal superstormen zal toenemen. Men dacht tot orkaan Sandy dat New York veilig was. Wel: wat daar gebeurde, kan ook in Antwerpen. We moeten ons nu wapenen om zo’n calamiteit op te vangen.”

Allaert wijst op een paar klemtonen voor Antwerpen en omgeving. Een superstorm die over de Westerschelde de stad bereikt is niet onmogelijk. Een ander probleem is de groei van de stad Antwerpen. Volgens Allaert gaat de stad tegen 2050 van de huidige 500.000 naar 700.000 inwoners. Gebieden ten zuiden van Antwerpen, zoals Hemiksem zouden wel eens bedreigd kunnen worden.

De onderzoekers roepen op tot een langetermijvisie in onder meer bepaling van woongebieden. De kosten van een ramp zouden alleszins hoger liggen dan de preventieve investeringen die we moeten doen, zeggen ze.

Bestuursakkoord

Opvallend én voor de onderzoekers ontgoochelend: in de 450 punten van het nieuwe bestuursakkoord voor Antwerpen wordt met geen letter gerept over klimaatverandering.

Stef Vanwoensel

Beeld: GVA

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio