1 / 2

'Soep op de stoep' in Hoogstraten

Een tiental vrijwilligers heeft zich op vrijdag 14 december ingezet voor de actie 'Soep op de Stoep' op de Vrijheid.

Toon Verheijen

De actie wil de toenemende armoede in onze samenleving onder de aandacht brengen. De actie verliep bij barslecht weer, zeker in de namiddag.

Een tiental vrijwilligers van Welzijnsschakel 't Ver-zet-je, ACW, CM, Welzijnszorg, de buurtcomité's van Mouterij en Melkerij en andere vrijwilligers bedeelden meer dan 20 liter soep, informeerden tientallen passanten en zamelden 238 euro in die integraal wordt overgemaakt aan Welzijnszorg om armoedeprojecten in onze samenleving financieel te steunen.

Toon Verheijen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio