1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Rieder: "Landuyt opent de deur naar politiestaat"

Het voorstel-Landuyt om de gevolgen van procedurefouten te beperken zodat minder grote criminelen vrijuit gaan, is "een sluipende stap naar de politiestaat".

jdewit

Onwettige huiszoekingen kunnen nu "volle bak" worden uitgevoerd. Het voorstel staat haaks op het legaliteitsbeginsel. Zo reageert de bekende advocaat Hans Rieder op het voorstel van Landuyt dat de Kamercommissie Justitie woensdag goedkeurde.

Om ervoor te zorgen dat niet al te veel grote criminelen hun straf ontlopen door allerlei procedurefouten (onwettige huiszoeking, onwettige telefoontap, geen advocaat bij het eerste verhoor...) zet Landuyt de zogenaamde 'Antigoonregeling' van het Hof van Cassatie in de wet.

Volgens Antigoon kan onwettig verkregen bewijsmateriaal alleen nietig verklaard worden in drie gevallen: als de wet uitdrukkelijk zegt dat het bewijs nietig is wanneer de bewuste regel niet is gevolgd; als het bewijs onbetrouwbaar wordt door de procedurefout; als de rechten van de verdediging geschonden zijn door de procedurefout.

Helemaal niéts

N-VA en Groen vonden dat dit voorstel "helemaal niéts" verandert aan de bestaande praktijk, maar Meester Rieder ziet dat anders. "Het wetboek van strafvordering is al oud. Regels die te maken hebben met fundamentele rechten, zoals de onschendbaarheid van de woning, worden niet consequent op straffe van nietigheid voorgeschreven. Terwijl de wetgever én de rechters van toen er wel van uitgingen dat dit zo was. Het voorstel-Landuyt negeert de bedoeling van de aanvankelijke wet en schendt daardoor het legaliteitsbeginsel", zo betoogt hij.

En hij gaat verder: "Zijn voorstel laat toe dat volle bak nietige huiszoekingen kunnen worden uitgevoerd. Wat wordt gevonden, zal altijd wel op één of andere manier nuttig zijn als bewijs. En bij de rechter kan de betrouwbaarheid van dit onwettig verkregen bewijs niet meer ernstig worden betwist. Dit voorstel brengt de politiestaat sluipenderwijze binnen".

Orde

Ook de Orde van Vlaamse Balies is kritisch. Woordvoerder John Maes: "Nu moeten alle fouten die op straffe van nietigheid worden begaan, worden geanalyseerd en ingeschreven in de wet".

Lees ook: Landuyt wil vrijspraken door procedurefouten beperken

JDW Foto's PhotoNews

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio