Vande Lanotte wil nieuwe regeling voor wrakken in zee

Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte (sp.a), wil niet dat vinders van een wrak in de Noordzee daarvoor een vergoeding krijgen. Dit leidt tot plunderingen. Dat zegde hij in de Senaat aan Sabine Vermeulen (N-VA). De minister wil de 'wrakkenwet' herzien.

jdewit

In maart 2007 schafte het parlement de tweede oudste Belgische wet af. Het ging om een edict van 10 december 1547 van Keizer Karel V. Door de "wrakkenwet" van toenmalig minister van de Noordzee, Renaat Landuyt (sp.a), werd een moderne regeling uitgewerkt voor de honderden wrakken die in de Noordzee liggen.

Keizer Karel

Terwijl het edict van Keizer Karel ruim 450 jaar onveranderd bleef, geldt voor de wet-Landuyt amper een termijn van vijf jaar. Wat wil Vande Lanotte wijzigen:

* De wet geldt nu alleen voor wrakken in de territoriale wateren. Dat is de twaalfmijlszone (min of meer 22 km) vanaf het strand. Daarin zijn momenteel 240 wrakken geregistreerd, meestal uit de laatste twee wereldoorlogen. Maar wellicht liggen er nog honderden bedolven onder het zand. Vande Lanotte wil de wrakkenwet ook toepasselijk maken op de EEZ (de Exclusief Economische Zone), waar België sinds 20 juli 1999 over bevoegd is. Daarmee wordt het stuk zee waar de wrakkenwet van toepassing is ineens 2017 km² groter. Dat is ongeveer zo groot als de provincie Vlaams-Brabant.

* Bovendien wil Vande Lanotte dat de wet niet alleen geldt voor wrakken, maar voor alle sporen van menselijke aanwezigheid.

Gouverneur van West-Vlaanderen

* Verder wil de minister dat de Gouverneur van West-Vlaanderen officieel wordt aangewezen als de "ontvanger van de wrakken".

Met deze drie punten gaat Vlaams minister voor Toerisme, Geert Bourgeois (N-VA), akkoord.

Vande Lanotte wil bovendien nog dat vinders van wrakken geen geld daarvoor krijgen omdat dit tot plundering aanleiding kan geven. Hierover is nog geen akkoord, maar de minister hoopt dat dit "binnen afzienbare tijd" kan worden bereikt.

Lees ook: Wrakkenwet: Renaat Landuyt fluit Keizer Karel terug.

JDW

Foto: PN

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio