Hogescholen Artesis en Plantijn fuseren

Hogescholen Artesis en Plantijn fuseren

Hogescholen Artesis en Plantijn fuseren

Print
Vanaf vandaag wordt er niet meer gesproken over Artesis of Plantijn, maar alleen nog maar van AP. Door de fusie van beide hogescholen lopen er vanaf volgend academiejaar 9.080 studenten school. Zo wordt den AP qua omvang een evenknie van de Karel de Grote- Hogeschool die tot nu toe de grootste was in Antwerpen.

"AP staat niet alleen voor Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, maar evengoed voor Antwerpen en Provincie, Artistiek en Professioneel, en Ambitieus en Passioneel", zegt Pascale De Groote die algemeen directeur wordt van de nieuwe hogeschool.

Dat de twee hogescholen nu fuseren is geen toeval. "Er was voordien geen behoefte aan om samen te smelten. Maar door de integratie van de academische opleidingen die de Vlaamse regering op 16 juli goedkeurde, gaan vanaf het academiejaar 2013-2014 de masteropleidingen naar de universiteiten", verklaart Erwin Samson de operatie.

Dit schooljaar zal er voor de studenten van de beide hogescholen echter nog niet veel veranderen, maar de nieuwe hogeschool AP is vanaf vandaag al wel een feit. "Vanaf januari zijn er al informatiebeurzen voor laatstejaars van het secundaire onderwijs en dan is het belangrijk om al als AP naar buiten te komen, omdat ze volgend academiejaar ook misschien aan den AP zullen verder studeren", argumenteert de algemeen directeur.

ELKE LAMENS

Foto: Pascale De Groote (links) en Erwin Samson

Foto WH

MEEST RECENT