Twee gemeenteraadszittingen in december

Op de voorbije gemeenteraad werd stevig gediscussieerd over het aantal zittingen van het afgelopen jaar. Onafhankelijke Francis Wouters duidde erop dat er maar acht zittingen waren dit jaar, terwijl dat er volgens het Gemeentedecreet tien moeten zijn. "Ik heb daar klacht voor neergelegd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat ik niet vind dat we zo de rechten van de oppositie kunnen waarborgen. Een gebrek aan agendapunten mag geen reden zijn om geen zitting te organiseren. Ik dring dan ook aan op een stemming om in december twee zittingen te organiseren", zei hij.

Wouters Greet

Burgemeester Lukas Jacobs vond het larie en apekool dat de oppositie geen inspraak zou hebben in beslissingen. De reden achter de acht zittingen is dat er bepaalde maanden effectief te weinig agendapunten waren, die dan verplaatst werden naar een volgende zitting.

Na stemming bleek dat de meerderheid geen twee zittingen in december wenste. Achteraf werd toch beslist om er twee in te lassen: op 19 en 20 december. Eén voor de begroting, en één om in vrede afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden.

GRWOMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio