Turtelboom wil familierechtbank grondig hervormen

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil het ontwerp-Becq over de familierechtbank heel grondig herzien. Zo moet alles wat jeugdbescherming en de echtscheiding betreft eruit. Dat schrijft ze in een nota aan de Senaatscommissie Justitie.

ikerremans

De Kamer keurde vorig jaar een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) goed om een familie- en jeugdrechtbank op te richten in ieder gerechtelijk arrondissement. Die moet alle geschillen binnen het gezin, behalve de strafbare feiten, voor één rechter brengen in plaats van voor een zestal nu. Iedere familie krijgt dan ook één dossier. De hervorming moet veel tijd en veel procedures besparenen tegenstrijdige beslissingen onmogelijk maken omdat de ene familierechtbank altijd hetzelfde, volledige dossier heeft. Bovendien kunnen die rechters met kennis van zaken oordelen, want ze moeten een opleiding gevolgd hebben.

De Senaatscommissie Justitie buigt zich momenteel over het ontwero-Becq. Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft daar een nota ingediend met haar visie, die ze later in amendementen zal gieten. Daardoor wordt het goedgekeurde ontwerp heel grondig veranderd op meerdere punten. Het ontwerp-Becq moet immers worden ingepast in twee andere hervormingen: de vergroting van de gerechtelijke arrondissementen, waardoor hun aantal zakt van 27 naar 12 (nog één per provincie); de overheveling van het jeugdsanctierecht naar de gemeenschappen. Wat stelt Turtelboom o.a. voor?

Jeugdbescherming

* Alle voorgestelde hervormingen aan de wet op de jeugdbescherming moeten uit het ontwerp. * Er moet niet één "familie- en jeugdrechtbank" komen, maar een familierechtbank die nààst de bestaande jeugdrechtbank komt. In de toekomst moet het perfect mogelijk zijn dat de jeugdrechtbank van het nieuwe provinciale arrondissement Limburg zetelt in Hasselt en de familierechtbank in Tongeren. * Familierechter wordt geen apart mandaat, zoals het ontwerp-Becq voorstelt. Familierechters zullen ook geen aparte opleiding moeten volgen vooraf, ze zullen ook in andere kamers (correctioneel, burgerlijk) van de rechtbank kunnen zetelen.

Minnelijke schikking

* Volgens het ontwerp kan de voorzitter van de rechtbank een aparte "kamer voor minnelijke schikking" oprichten waar ruziënde familieleden zich kunnen verzoenen. Turtelboom wil dat zo'n kamer moét worden opgericht en ze moet ondergebracht worden bij de familierechtbank. Tegelijkertijd moet de gewone minnelijke schikking voor de familierechter die feitelijk oordeelt over de zaak zelf ook blijven bestaan. Anders is er te veel tijdverlies: als de ruziënde partijen zich bij de familierechter verzoenen, moet de zaak immers naar de kamer van minnelijke schikking. Op termijn zal de kamer voor minnelijke schikking ook alle andere minnelijke regelingen moeten afhandelen. * Het is volgens Turtelboom ook niet duidelijk wat volgens het ontwerp-Becq in het ene familiedossier mag zitten. Volgens de minister mogen daarin alleen afschriften van vonnissen in steken, geen volledige kopieën van het hele dossier. Ook processen-verbal over verzoening mogen erin.

Hoorrecht minderjarigen

* De familierechter kan minderjarigen horen. Die kunnen dat verhoor weigeren en er moet een advocaat bij zijn als ze verhoord worden, zo wil het ontwerp-Becq. Turtelboom wil dat de minderjarige het verhoor niet kan weigeren en er mag ook geen advocaat bij zijn. * De hervorming van de echtscheidingswet, die in het ontwerp was opgenomen, staat daar volgens Turtelboom niets te doen en ze moet eruit. Het ontwerp-Becq stelde voor dat de fout van een van de echtelieden geen rol meer kan spelen bij de toekenning van onderhoudsgeld en dat het koppel bij een echtscheiding door onderlinge toestemming niet meer persoonlijk moet verschijnen als ze al zes maanden uit elkaar zijn. Weg ermee, vindt Turtelboom.

Het is duidelijk dat de visie van Turtelboom het ontwerp-Becq erg grondig verandert.

Lees ook: De familierechtbank in tien vragen

JDW Foto Belga

MEER OVER Annemie Turtelboom

Nu in het nieuws