Cameron "zeer ongerust" over perswet

De Britse eerste minister David Cameron heeft in zijn antwoord op het Leveson-rapport gezegd dat hij "zeer ongerust" is over een wetgevend initiatief waarmee een onafhankelijk orgaan opgericht wordt dat de pers moet reguleren. "We zullen heel, heel goed moeten nadenken voor we zo'n orgaan instellen."

jatimmermans

Nick Clegg, de leider van coalitiepartij Liberal Democrats, sprak het Britse Lagerhuis apart toe. Volgens een Conservatief parlementslid is het de eerste keer sinds 1932 dat de regering zo'n dubbele verklaring aflegt.

Cameron uitte in het Lagerhuis zijn twijfels over het rapport van de commissie-Leveson. "Het gevaar is dat zoiets een middel zou kunnen zijn voor politici om, vandaag of in de toekomst, de pers verplichtingen op te leggen. Ik ben er niet van overtuigd dat een wet nodig is om de doelen te bereiken die Leveson voorop stelt." Hij voegde eraan toe er alternatieven zijn om de regulering te bereiken die Leveson voorstelt. Een status quo is volgens Cameron "zeker niet de oplossing".

Omdat de regering verdeeld is over hoe de pers aangepakt moet worden, zonder ze te censureren, zal Cameron vicepremier Nick Clegg en de socialistische oppositieleider Ed Miliband uitnodigen voor een onderhoud. In zijn toespraak tot het Lagerhuis zei Clegg dat hij wel overtuigd is van de nood aan een wettelijk initiatief.

News of the World

Het was Cameron zelf die een onderzoek vroeg naar de cultuur, de praktijken en de ethiek van de pers. Dat gebeurde in de nasleep van het afluisterschandaal bij de tabloid News of the World. Na een onderzoek van 16 maanden pleit Leveson, een oud-rechter, ervoor om een onafhankelijk orgaan op te richten dat de pers moet controleren. Op die manier zouden nieuwe schandalen vermeden moeten worden.

Belga

Foto AFP