Minister Laruelle wil sperperiode behouden

"Juist omdat de sperperiode een eerlijke concurrentie tussen de grote ketens en de zelfstandige handelaars handhaaft, moet zij behouden blijven." Dat zegt federaal minister van Middenstand, kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) in een reactie op het arrest van het Hof van Cassatie dat volgens sommigen een einde zal maken aan de sperperiode.

tmas

Laruelle zegt in een persbericht dat ze contact heeft opgenomen met de zelfstandigenorganisaties "om de eerlijke concurrentie tussen de winkelketens enerzijds en de kleinere modewinkels anderzijds te vrijwaren". "De sperperiode maakt deel uit van de Europese doelstelling 'Think Small First': zij beantwoordt aan de bezorgdheden van de kleinere ondernemingen, in dit geval van de kleine handelaars", luidt het.

Oude wet

Net als Unizo wijst de minister erop dat het cassatiehof zich op een oude wet op de handelspraktijken baseert, "hoewel deze niet meer van toepassing is". In de nieuwe wetgeving op de marktpraktijken uit 2010 staat de bescherming van de kleinere modewinkels centraal, en niet langer de bescherming van de consument. Dat laatste botst met een Europese richtlijn. Volgens Laruelle beantwoordt de wet van 2010 "volledig aan hetgeen Europa voorschrijft".

"Soldenperiodes niet aangetast"

De koopjesperiodes worden door het cassatiearrest over de sperperiode niet aangetast. Dat zegt handelsfederatie Comeos. Comeos wijst er op dat enkel in januari en juli kleren, schoenen en lederwaren met verlies verkocht mogen worden.

Comeos is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "De wetgeving (een sperperiode van drie weken) was een compromis tussen de handelaars die de sperperiode van zes weken wilden houden, en diegene die er geen wilden", zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. "Van in het begin zijn er problemen geweest met de navolging." Hij hoopt dat de juridische strijd is gestreden. "Niemand leek het eens te zijn met de interpretatie van de Belgische wet. Cassatie heeft daar nu een einde aan gemaakt."

Belga Foto Belga

MEER OVER Sabine Laruelle