Françoise Tulkens krijgt Prijs voor de Mensenrechten

De Liga voor de Mensenrechten kent haar jaarlijkse mensenrechtenprijs toe aan Françoise Tulkens, voormalig Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en huidig voorzitter van de Koning Boudewijnstichting.

Tulkens (70) studeerde af als jurist en criminoloog in 1965. Ze was drie jaar advocaat in Brussel en startte dan een lange academische carrière aan de UCL. Tussen 1996 en 1998 was ze voorzitter van de Franstalige Liga voor Mensenrechten. In 1998 werd ze de Belgische rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar ze in februari 2011 vice-voorzitter werd. In september 2012 werd ze in Straatsburg opgevolgd door Paul Lemmens.

Foltering

Tulkens stond in Straatsburg bekend als een activistische rechter die erg bekommerd was om de rechten van asielzoekers. Dat leidde tot meerdere veroordelingen van ons land. Onder haar bewind kreeg het Europees Hof ook steeds meer kritiek omdat het "zijn boekje te buiten ging". Die kritiek kwam niet alleen van Engeland en Nederland, maar ook van de Belgische voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Marc Bossuyt. Zij kritiseerden vooral de extreme definitie van het begrip "foltering en vernederende en mensonterende behandeling", die het Hof hanteerde. België werd in 2011 zeven keer veroordeeld door Straatsburg, Straatsburg stelde liefst 6 schendingen van het verbod op foltering en op vernederende en mensonterende behandeling vast (zie: hier, nvdr).

Tulkens krijgt de prijs mede om die kritiek tegen te gaan. De mensenrechtenorganisaties zijn immers zeer tevreden met het beleid dat het Hof de jongste jaren heeft gevoerd.

Moeders voor Moeders

De prijs van de Liga is een symbolische onderscheiding. Hij wordt uitgereikt in Mechelen op 9 december, aan de vooravond van de Internationale Dag voor de Mensenrechten. Eerder kregen de Antwerpse Moeders voor Moeders, de Antwerpse integratie-ambtenaar Flip Voets en de vader van het Kerkasiel voor illegalen, Didier Vanderslycke, de prijs. Vorig jaar werd hij gewonnen door het CAT-project van het Psychiatrisch Centrum Sint Jan Baptist in Zelzate, waarin geïnterneerden gedragsgestoorde honden dresseren.

Lees ook: Er is steeds meer kritiek op het Mensenrechtenhof in Straatsburg

JDW

Foto: PN

jdewit

Tulkens in 2010

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER