"Salafisme blijft belangrijkste dreiging"

De belangrijkste dreiging voor de Belgische staat en haar inwoners bleef ook in 2011 uitgaan van het salafisme en het islamitisch terrorisme.

tmas

Dat zegt Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2011 van de inlichtingendienst. Volgens de topman van de Staatsveiligheid vormen de salafisten een kleine minderheid die weliswaar alles doet om zichtbaar te zijn.

"Breed genomen zijn er een paar duizend aanhangers van het salafisme in België", zegt Alain Winants. "Een paar honderd vormen een harde kern die het meest actief is en slechts enkele tientallen zetten ook een stap verder en gaan echt tot actie over. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld de stap zetten om in het buitenland een religieuze, politieke of zelfs militaire opleiding te gaan volgen."

"Dubbele dreiging"

De zones waar ze daarvoor terechtkunnen, zijn in vergelijking met enkele jaren geleden wel flink toegenomen, aldus de topman van de Staatsveiligheid. "Vroeger ging het voornamelijk om Irak, Pakistan en Afghanistan. Nu komt Irak minder voor, maar trekken ze wel naar Syrië, Jemen, Somalië en Mali."

"De dreiging die van het salafisme uitgaat, is ook dubbel", gaat Alain Winants verder. "Er is enerzijds het gevaar voor geweld, maar anderzijds leidt het politiek salafisme ook tot het isolement van bepaalde groepen, die zich buiten de westerse samenleving gaan plaatsen en zich niet meer onderwerpen aan haar normen en waarden. Dat geeft aanleiding tot polarisatie en kan zelfs leiden tot reacties uit extreemrechtse kant."

Personeelstekort

Winants vertelde ook dat de Staatsveiligheid niet nog meer budgettaire beperkingen aankan. De kritieke ondergrens voor haar middelen op het vlak van personeel, materiaal en middelen is bereikt.

Zo kampt de Staatsveiligheid met een nijpend personeelstekort. "We zouden al blij zijn moest ons personeelskader opgevuld raken", zegt Alain Winants. "Alleen op onze buitendiensten hebben we honderd mensen te kort, maar ook op onze binnendienst en de dienst analyse is er een personeelstekort. De tekorten laten zich ook voelen in de middelen waarover we beschikken."

Lees ook: Sharia4Belgium is bekendste salafistische groep

Wat is salafisme en hoeveel aanhangers zijn er?

Belga Foto Belga: Alain Winants

MEER OVER Alain Winants