7% meer schapen ritueel geslacht tijdens Offerfeest

Tijdens het Offerfeest werden 41.750 schapen ritueel geslacht, 7% meer dan in 2011. Dat zegde minister van Landbouw, Sabine Laruelle (MR) in de Kamercommissie Volksgezondheid aan Bert Schoofs (VB).

jdewit

In 2012 waren er 81 tijdelijke slachtplaatsen en namen 34 gewone slachthuizen deel aan het Offerfeest, 5 meer dan in 2011. Daardoor werden in de gewone slachthuizen 2.600 schapen meer geslacht. Dat is een derde meer dan in 2011. Het vlees van de dieren dat in gewone slachthuizen worden geslacht kan in het commerciële circuit worden gebracht door slagers. In dat geval zijn de eisen ook strenger, aldus Laruelle.

Weinig overtredingen

Hoeveel keer de wet werd overtreden, kon Laruelle nog niet zeggen. "Maar het aantal overtredingen is erg klein in vergelijking met het aantal geslachte dieren. Er werden minder dan tien clandestiene slachtingen vastgesteld. De andere overtreders gaven meestal niet ieder geslacht schaap aan of ze waren niet in orde met de regels over vervoer, huisvesting of slachten van de dieren."

Schoofs wilde ook weten of ritueel slachten wel hygiënisch is. Een Franse studie wijst op de gevaren voor de volksgezondheid van "halal-vlees", vlees van ritueel geslachte dieren. "Door de keelsnede bij rituele slachtingen kan het vlees mogelijk bezoedeld worden, maar de uitbater van het slachthuis moet dat probleem oplossen door de bezoedelde delen weg te snijden, net zoals dat gebeurt bij gewone slachtingen. Het vlees van beide soorten slachtingen, rituele en andere, is dus even veilig", zegde Laruelle, die er wel voor waarschuwde om de keelsnede niet zo diep te maken dat het ruggenmerg wordt geraakt.

In België willen alleen VB, N-VA, Groen en MLD een verbod op onverdoofd ritueel slachten, maar de regering neemt geen initiatief meer omdat het dierenwelzijn door de staatshervorming naar de gewesten gaat.

JDW

Foto: Mia Uydens

MEER OVER Sabine Laruelle