"Belastingsverhoging zit er aan te komen"

Het Heistse managementteam heeft in een memorandum een somber beeld geschetst van de Heistse gemeentelijke financiën. Als er op dezelfde manier beleid wordt gevoerd, zullen de schulden zich opstapelen, klinkt het.

Bert Provoost

Het MAT of managementteam is samengesteld uit de verschillende dienst- en afdelingshoofden en is bevoegd om advies te geven aan het college van burgemeester en schepenen over allerlei materies. Alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden kregen onlangs een gepeperd rapport in hun bus met een niet mis te verstane boodschap. Volgens de simulatie dreigt er een tekort aan liquide middelen in 2015. Om dat te voorkomen, stelt het MAT een reeks mogelijke maatregelen voor. Zo zou de personenbelasting moeten stijgen van 7,5 procent naar 8,5 procent. De opcentiemen op de roerende voorheffing moeten volgens de berekening van 1050 naar 1300 stijgen.

"Ik zie in dit memorandum een duidelijke noodkreet vanuit de gemeentelijke administratie naar de beleidsverantwoordelijken. Ze maken dezelfde conclusies als wij voor de verkiezingen: het kan zo niet verder. De belastingsverhoging die er nu zit aan te komen, zou een doorsnee Heists gezin al snel 300 tot 500 euro kosten. Dat willen we voorkomen. De gemeente moet dringend de tering naar de nering zetten. Deze cijfers staan trouwens in schril contrast met de goednieuwsshow van de afgelopen maanden. Het schepencollege kende deze cijfers, maar heeft ze verzwegen. We zijn bij de neus genomen", reageerde oppositieleider Eddy Gorris (N-VA) op de gemeenteraad van dinsdagavond.

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) zegt niet voor de verkiezingen op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van het document. Over het al dan niet verhogen van de belastingen, wil hij nog niets kwijt. " Deze theoretische oefening gaat er van uit dat het beleid ongewijzigd blijft. Goede bestuurders zorgen er nu net voor dat ze de juiste dingen doen om negatieve scenario's te voorkomen. Hoe we dat concreet gaan doen, zullen we later bepalen."

Lees meer in de donderdagkrant van Gazet van Antwerpen, editie Mechelen.

Bert Provoost

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio