Nieuw overkappingsconcept voor Ring

Nieuw overkappingsconcept voor Ring

Nieuw overkappingsconcept voor Ring

Print
In Antwerpen heeft architecten- en studiebureau Stramien dinsdag een denkoefening voorgesteld over de overkapping van de Antwerpse ring. In het Stramien-rapport pleit Ingenieur-architect Peter Vermeulen onder meer voor de aanleg van twee paar tunnels voor het doorgaand verkeer en een "nieuwe Singel" op het dak daarvan.

Vermeulen baseerde zich op de overkappingsstudie van de stad Antwerpen, die afgelopen zomer werd voorgesteld, en wil nu de verkiezingscampagnes achter de rug zijn de discussie over het Antwerpse mobiliteitsprobleem in combinatie met gezondheidsaspecten opnieuw in alle openheid aangaan. "Ik ga ervan uit dat een helder concept in feite op de oppervlakte van een bierkaartje moet passen", zegt Vermeulen.

"Dat is ook in dit geval zo. Ons plan probeert een eenvoudige oplossing te bieden voor de problemen die de overkappingsstudie aan het licht heeft gebracht."

Doorgaand verkeer

De complexiteit Ring-Singel die een overkapping in de weg zou staan omdat door de talrijke op- en afritten de Europese tunnelnormen niet gehaald zouden worden, wil Stramien oplossen door middel van twee stel tunnels voor het doorgaand verkeer. De buitenste zijn bedoeld voor de uitwisseling met de snelwegen E19 en E313, de binnenste moeten een soort stedelijke ringweg vormen met ook het doorgaand verkeer richting Gent en Nederland. Een nieuwe Singel op het dak daarvan zou veel ruimte voor groen laten op de plaats van de huidige Singel.

Vermeulen wil naar eigen zeggen geen politieke keuze maken tussen het Meccano- of BAM-tracé, maar ziet "grote hiaten" in dat laatste.

Foto: BFM

Nu in het nieuws