Burgerplatform G1000 ziet geen heil in indexsprong

Om de kloof tussen de hoge en lage inkomens niet te vergroten, moet het indexeringssysteem ook in de toekomst performant blijven voor de lage en middeninkomens. Een indexsprong is in die optiek niet aangewezen. Dat erg actueel advies maakt deel uit van de slotconclusies die de G1000, het burgerplatform met schrijver David Van Reybrouck als uithangbord, zondag bekendmaakte.

fvangarderen

In het Huis der Parlementsleden in Brussel werkte een groep van 32 burgers de voorbije drie dagen aan het slotakkoord van de G1000. Het initiatief werd zowat anderhalf jaar geleden voor het eerst voorgesteld en exact een jaar geleden kwamen 704 burgers samen op de "Burgertop" in Tour & Taxis.

Tijdens de derde fase van de werkzaamheden bogen 32 burgers zich over het thema "Werk en Werkloosheid". Hun bevindingen, verdeeld over zes deelthema's, werden zondag voorgesteld en overhandigd aan de zeven parlementsvoorzitters in ons land, van wie er drie persoonlijk naar de ceremonie afzakten.

Banenplannen

Onder de noemer "De kloof tussen hoge en lage inkomens" valt op dat de deelnemers geen voorstander zijn van een indexsprong, een piste die momenteel op tafel ligt bij de begrotingsonderhandelingen. Ze voeren aan dat zo'n indexsprong veel harder wordt gevoeld door mensen met lage inkomens en dat het effect ervan niet eenmalig is, maar een blijvend verschil maakt op de lage en middenlonen.

Een ander opmerkelijk pleidooi draait rond het stopzetten van inefficiënte banenplannen, zoals de jongerenbanenplannen. Daarbij argumenteren de deelnemers dat de huidige werking van de banenplannen te veel negatieve neveneffecten heeft en niet leidt tot een vermindering van het aantal 'mismatches'. Een evaluatie van de effectiviteit van de banenplannen is dan ook nodig, luidt het.

Belga

Foto: PN

MEER OVER David Van Reybrouck