KLJ Meersel-Dreef start bouwwerken in 2013

KLJ Meersel-Dreef start bouwwerken in 2013

KLJ Meersel-Dreef start bouwwerken in 2013

Print
Hoogstraten - De KLJ van Meersel-Dreef wil in 2013 starten met de bouwwerken van het nieuwe lokaal. Ze zoeken nog sponsors.
De KLJ telde in 2001 een vijftigtal leden en dat was eigenlijk al het maximum voor het bestaande lokaal. Maar nu telt de jeugdbeweging een honderdtal leden. En dat zorgt voor de nodige problemen. Als ze voor alle leden iets organiseren, moeten ze altijd uitwijken naar een alternatieve locatie en is er bijna altijd een verplichting om buitenactiviteiten te doen. Bovendien is het huidige lokaal niet meteen energievriendelijk: de stookkosten lopen enorm hoog op omdat er enkel glas is en de deur constant open en dicht gaat.

Na een lange zoektocht en met hulp van het stadsbestuur, de Kapucijnen en Monumentenzorg heeft de KLJ echter de toelating gekregen om in de tuin van het klooster een nieuwbouw (in hout) op te trekken. Ze mogen er dan wel geen fuiven organiseren. Geraamde kostprijs: iets meer dan 100.000 euro. De voorbereidende werkende starten nog dit najaar. De bouw in de lente van 2013. Ze krijgen onder meer een subsidie van 50.000 euro van de gemeenten en ook de Kapucijnen leveren een gulle bijdrage.

Via coupons van 75 euro hoopt de KLJ ook op steun van de Dreveniers. Het gaat dan om een renteloze lening die vanaf 2015 wordt terugbetaald.

Foto Mia Uydens

Toon Verheijen
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio