Mathias De Clercq blijft eerste schepen in Gent

In Gent blijft de 59-jarige Daniël Termont burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad. Ook de 30-jarige Open Vld'er Mathias De Clercq blijft eerste schepen. "Alhoewel Open Vld 9 en Groen 11 zetels in de wacht sleepte, werd dat in alle collegialiteit besproken", aldus burgemeester Daniël Termont bij een druk bijgewoonde voorstelling van de nieuwe bestuursploeg.

drombouts

Mathias De Clercq krijgt Haven, Economie en Ondernemen onder zijn bevoegdheid. Tweede schepen wordt het 31-jarige Groen-boegbeeld Elke Decruynaere (Groen), die Onderwijs, Opvoeding en Jeugd onder haar hoede krijgt. Uittredend schepen Tom Balthazar (sp.a) blijft schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Groenvoorziening en wordt voorzitter van het AGSOB (stadsontwikkelingsbedrijf). Vierde schepen wordt uittredend schepen Martine De Regge (sp.a) met Personeelszaken, Administratieve Vereenvoudiging en Facility Management.

Vijfde schepen wordt Filip Watteeuw, fractieleider Groen in het Vlaamse Parlement. Watteeuw krijgt Openbare Werken en Mobiliteit in zijn portefeuille. Schepen Christophe Peeters (Open Vld) blijft verantwoordelijk voor Financiën, en wordt ook Schepen van Feestelijkheden, Middenstand en Innovatie.

Ook schepen Resul Tapmaz (sp.a) blijft op post, hij krijgt Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport onder zijn bevoegdheden. Nieuwe schepen Tine Heyse (Groen) wordt verantwoordelijk voor Milieu, Klimaat en Noord-Zuid én voorzitter Ivago (afvalintercommunale). Nieuwe schepen wordt Annelies Storms (sp.a), voor Cultuur en Toerisme. Uittredend schepen Sofie Bracke (Open Vld) wordt schepen van Burgerzaken, Protocol en Burgerlijke Stand.

Rudy Coddens (sp.a) wordt OCMW-voorzitter en zal aan het college toegevoegd worden als Schepen voor Armoedebestrijding, Werk en Seniorenbeleid.

Groene energie

Het nieuwe stadsbestuur van Gent laat de economische haalbaarheid van een productiecentrum voor hernieuwbare energie onderzoeken. Tegelijk laat Gent ook onderzoeken hoe de distributie van die nieuwe energie kan verlopen. Dat blijkt uit het bestuursakkoord, dat zaterdag werd voorgesteld.

"Het is niet zo dat we terugwillen naar de tijd van de stedelijke energiebedrijven", duidt toekomstig schepen van Energie Tine Heyse (Groen). "Het is wel zo dat we op zijn minst willen dat Gentenaars kunnen participeren in energieproductie, hoe ruim of hoe breed dat wordt, moet onderzocht worden."

Belga