Dossier Ford Genk

Genk vraagt "krachtig engagement voor toekomstperspectief"

Genk vraagt krachtig engagement voor toekomstperspectief

Genk vraagt "krachtig engagement voor toekomstperspectief"

Print
De gemeenteraad van de stad Genk heeft donderdagavond een motie aangenomen, een "krachtige oproep", waarin de raad "aan de hogere overheden een gezamenlijk engagement voor een nieuw toekomstperspectief voor onze stad en onze provincie" vraagt. De impact van de sluiting van Ford Genk "op Genk en Limburg is enorm".

"De werkloosheidscijfers schieten richting 'Spaanse toestanden'. Een hele economische sector - de belangrijkste van Limburg - is in vrije val", luidt het in een mededeling. De streek maakte dergelijke economische malaise al eerder mee, denk aan de mijnsluitingen. "De afgelopen 25 jaar hebben onze stad en onze provincie bewezen dat ze economische ontwikkeling en slagkracht kunnen realiseren als ze daarvoor de ruimte en de middelen krijgen. Genk en Limburg verdienen daarom een nieuw solidair overheidsengagement, net als 25 jaar geleden."

De gemeenteraad wil een "krachtig engagement" van de hogere overheden om een nieuw economisch toekomstperspectief en nieuwe jobkansen te bieden. Er moet een engagementensverklaring alsook een task force komen. En de Vlaamse overheid moet onderhandelingen opstarten met het federale en het Europese niveau. "De Vlaamse middelen die voor het blijven van Ford gereserveerd waren, moeten in Genk blijven en gebruikt worden om de Genkse en Limburgse economie te laten heropleven."

Van Ford vraagt Genk "een maximale inspanning om de toeleveranciers nieuwe perspectieven te geven en om het bedrijfsterrein gesaneerd aan te bieden aan de Genkse gemeenschap en betrokken overheden als ruimte voor nieuw ondernemerschap".

Foto AFP