Trage wegen

Het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap Schelde-Durme werken samen om een netwerk van trage wegen uit te bouwen. Tijdens de eerste fase komen Bazel en Rupelmonde aan bod. Op dinsdag 6 november om 20u is er een evaluatieavond in het Kasteel Wissekerke in Bazel, waarbij alle wegen worden overlopen en de voorstellen en opmerkingen worden bekeken. Het resultaat van deze laatste bijeenkomst - na een eerste infoavond in juni dit jaar - wordt een plan om de trage wegen in Kruibeke beter toegankelijk te maken voor het publiek, afgestemd op de lokale noden en behoeften. ILPR

De Brant Frederik

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio