Politie krijgt 'racetraining' in dorpskern

Print
Kampenhout - Verontruste inwoners van Perk en Kampenhout in Vlaams-Brabant belden woensdag de plaatselijke politie omdat er in hun straat een 'race' aan de gang was. Blijkt dat het speciaal interventieteam van de politie deze technieken er 'realistisch' aan het inoefenen was.
Ondermeer in de Hoogstraat in Perk wordt al een paar dagen hard gereden door een goudkleurige en een bruine Peugeot 207. Dat stemt de bewoners behoorlijk ongerust, want in de Hoogstraat ontbreekt een fietspad en fietsen de schoolkinderen er op de rijbaan. Bovendien geldt er in de bebouwde kom ook een snelheidsbeperking van 50km per uur.

De alerte buurt noteerde de nummerplaten en gaf ze door aan de lokale politiezone Kastze. Blijkt dat het om politiewagens gaat waarin mensen van de federale politie een 'racetraining ' krijgen. Uiteraard zijn de bewoners daar niet gelukkig mee want de situatie is ronduit gevaarlijk. Bovendien wist niemand van de 'oefening' iets af en zijn de wagens niet als politievoertuig herkenbaar. De bewoners vragen zich dan ook af of dat zo maar kan en of deze opleiding niet beter op een gesloten circuit zou gegeven worden.

Zonechef Jaak Vissers van zone Kastze is van de feiten wel op de hoogte. "Het betreft inderdaad een opleiding van de federale politie en meer bepaald van de CGSU, dat is de vroegere interventie-eenheid Diane die er interventietechnieken oefent. Wij zijn daarvan uiteraard wel op de hoogte om elke melding daaromtrent juist te kunnen inschatten. Bij die opleiding hoort ondermeer achtervolging, onderscheppen en klemrijden. Om begrijpelijke redenen kunnen we daarover niet in detail treden en om dezelfde reden kan daarover ook niet vooraf met de bewoners gecommuniceerd worden. Wij zullen daarover morgen een berichtje op de webstek van de politiezone plaatsen."

Dat de oefening op de openbare weg plaatsvindt is volgens de zonechef noodzakelijk. "Als men in reële situaties komt moet men daarop voorbereid zijn. Daarom wordt er geoefend zonder voorafgaande communicatie. De manschappen van de speciale eenheid gaan wel omzichtig te werk maar het blijft natuurlijk een moeilijke evenwichtsoefening. De reactie van de bewoners bewijst alvast ook dat ze heel alert zijn voor uitzonderlijk rijgedrag en gepast reageerden door de politie te verwittigen.

Juliaan DELEEBEECK
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio