Dossier Ford Genk

"Ford-directie moet verantwoordelijkheid opnemen voor werknemers"

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans moet de directie van Ford "voor haar verantwoordelijkheid geplaatst worden" en moet er in de eerste plaats gezocht worden naar nieuwe jobs voor de getroffen werknemers.

tmas

"Wat we nu moeten doen is een heel goede begeleiding organiseren voor de werknemers van Ford. We gaan voor mensen een oplossing moeten zoeken: een nieuwe job of een vervangingsinkomen. De Ford-directie zal daar haar verantwoordelijkheid moeten in opnemen. Dat is heel evident", aldus Leemans in 'De Ochtend' op Radio1.

Economische groei

Volgens de vakbondsvoorzitter is er nood aan maatregelen die de economische groei stimuleren. "Wij willen ook mensen aan het werk houden. We hebben de sluiting van Ford Genk niet gevraagd. Probleem is alleen dat de omvang van die sluiting zeer groot is. Als er geen groei is in de economie, hoe gaan die mensen dan een job vinden? De eerste prioriteit is dus de economie doen groeien."

De ACV-topman wijst ook op de discussie rond de loonkost. "De lasten op arbeid zijn te hoog. Wij zeggen al langer dat we die willen verlagen", aldus Leemans. "Arbeid moet structureel goedkoper worden", zegt hij. Een kwestie die Leemans meteen koppelt aan het ACV-pleidooi voor een rechtvaardiger fiscaliteit. "We moeten komen tot een fiscale herverdeling. Alle groepen moeten op een correcte manier bijdragen".

Belga Archieffoto Belga