Oude Pijperpad weldra terug een mooi wandelroute ?

Oude Pijperpad weldra terug een mooi wandelroute ?

Oude Pijperpad weldra terug een mooi wandelroute ?

Print
Hoogstraten - De 'Dag van de Trage Weg' in Meer was volgens de organisatie meer dan geslaagd. De werkgroep Oude Voetwegen benadrukte nog eens extra het belang van deze oude zandpaden, fiets- en wandelwegen in het dagelijks dorpsverkeer.
Veiligheid, recreatie en behoud van historische verbindingen spelen daarbij vanzelfsprekend een rol. "Toch blijven trage wegen een bedreigde soort, mede omdat ze worden verwaarloosd of gewoon afgesloten voor de trage weggebruiker. Hoog tijd dus om dit proces te keren en actie te ondernemen", zegt Stan Geysen.

De organisatoren, de werkgroep Oude Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten samen met de dorpsraad van Meer en de vzw Klooster Meer, hadden gezorgd voor een fijn onthaal in het mooie natuurlijk kader van het oude klooster in Meer. Hierna werden de talrijke aanwezigen getrakteerd op een boeiende wandeling langs een zevental oude voetwegen, door het centrum van Meer. "Sommige van deze paden worden nog dagelijks gebruikt, anderen zijn helaas onwettig ingenomen en hierdoor in onbruik geraakt. Zo helaas ook het Pijperpad, een oud kerkpad dat op de tiendenkaart (1680) al vermeld stond als 'kerkvoetpad van Gestel'. Nu deels onwettig ingenomen en met maïs bezaaid."

Maar dit zal de laatste oogst geweest zijn op dit oude pad. "De werkgroep Oude Voetwegen is er, samen met de Meerse dorpsraad, in geslaagd om de eigenaars van de bedding van dit oude voetpad te betrekken in het positief verhaal van een herwaardering. Op termijn winnen alle inwoners hierbij, want dit pad kan perfect ingepast worden in veilige mobiliteit en recreatie, kortom een mooie doorsteek naar het buitengebied. De praktijk leert ook dat deze trage wegen een minimum aan onderhoud vragen omdat ze vanwege het veelvuldig gebruik zichzelf onderhouden", aldus Geysen nog. "Het is echter nog wachten op het College van de stad Hoogstraten om nu daadwerkelijk dit oude pad te herwaarderen zodat het weer toegankelijk is voor iedereen."

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio