Kinderen zitten te veel

Niet alleen ongezonde voeding en een gebrek aan beweging maken kinderen te dik. Ook te veel zitten kan bijdragen aan overgewicht. En wat blijkt? Belgische kinderen zitten te veel. Dat concludeerde doctoraatsstudente Maité Verloigne van de afdeling lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent.

ikerremans

De Gentse studente onderzocht het zitgedrag van 686 kinderen in vijf landen. Daaruit blijkt dat Belgische meisjes gemiddeld 8 uur en 31 minuten per dag zitten. Belgische jongens zitten dagelijks 7 uur en 58 minuten, 33 minuten minder dus. "Kinderen zitten op de schoolbanken, voor de tv en voor de computer, maar ze lezen ook zittend en telefoneren zittend met vrienden. Ook in de auto zitten neemt veel tijd in beslag", zegt Maité Verloigne.

Nochtans is het zitgedrag van kinderen even belangrijk als voeding en beweging als het gaat om hun gewicht. "Het heeft weinig zin om kinderen aan te zetten om te gaan sporten als ze daarna drie uur in de zetel gaan zitten."

"Kinderen zitten zo'n zestig procent van de dag. Meisjes zitten dagelijks 511 minuten, terwijl ze 286 minuten bewegen. Bij jongens is die verhouding 478 tegenover 331 minuten." Volgens de studente zou die verhouding ongeveer gelijk moet zijn.

Verloigne heeft ook tips om het zitgedrag te verminderen. "Ouders hebben een voorbeeldfunctie: hoe meer zij zitten, hoe meer ook hun kinderen het doen. Als er meer regels zijn thuis, zitten kinderen minder. Het is belangrijk om niet alleen regels in te stellen over computer en tv-gebruik, maar kinderen ook op andere momenten aan te sporen eens vaker recht te staan."

Ook leerkrachten kunnen hun steentje bijdragen. "In lagere scholen blijven leerlingen in hetzelfde klaslokaal, maar leerkrachten kunnen tussen de lessen bewegingstussendoortjes houden", aldus Maité Verloigne. "Dat kan in de vorm van een dansje. Maar even rechtstaan en de armen en benen strekken, helpt ook al."

Archieffoto

MEER OVER Gent