Werkgroep Oude Voetwegen vraagt nieuw gemeentebestuur in te zetten	op trage wegen

Werkgroep Oude Voetwegen vraagt nieuw gemeentebestuur in te zetten op trage wegen

Werkgroep Oude Voetwegen vraagt nieuw gemeentebestuur in te zetten op trage wegen

Print
Hoogstraten - Dit weekend - op 20 en 21 oktober - is het in heel België de Dag van de Trage Weg. Meer aandacht voor trage wegen, dat is de inzet een week na de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in Hoogstraten (Meer). De werkgroep Oude Voetwegen (vzw Erfgoed Hoogstraten) organiseert op zondag 21 oktober 2012 aan mooie wandeling langs oude Meerse buurt- en voetwegen.
Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan voetgangers en fietsers. Auto's of vrachtwagens zie je er niet. "Ze hebben veel te bieden voor recreatie en natuur en zijn van oudsher de kortste weg naar het centrum of tussen woonkernen. Veel trage wegen krijgen vandaag een gebrekkig onderhoud of zijn niet toegankelijk. Zo blijven heel wat mogelijkheden onbenut. In 130 gemeenten in België zijn er acties om het belang van trage wegen te benadrukken", aldus Stan Geysen van de werkgroep Oude Voetwegen.

"Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen. "Ook in onze gemeente is het belangrijk om in te zetten op trage wegen" zegt Marcel Adriaensen, voorzitter van de dorpsraad van Meer, die samen met de werkgroep de actiedag organiseert. "Deze buurtwegen zijn veilige fiets- en wandelwegen naar school of werk. Bovendien zijn vele trage wegen historische verbindingen met een uniek verhaal en een boeiende geschiedenis. Toch blijven trage wegen een bedreigde soort door slecht onderhoud of inname. Kortom de Dag van de Trage Weg biedt dé gelegenheid om aandacht te vragen voor deze kwetsbare wegen".

Daarom organiseert de Werkgroep Oude Voetwegen samen met de dorpsraad van Meer een verkennende wandeling langs deze oude buurt- en voetwegen in Meer.

Foto Mia Uydens: Stan Geysen en Jef Michielsen begin 2012 bij een voetweg die toen plots was afgesloten in Meersel-Dreef

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio