Gemeenteschool

De gemeentelijke basisschool in de Beringstraat heeft plaats te kort en wil uitbreiden in de achterliggende zone. De belangrijkste uitbreiding is een polyvalente zaal die overdag gebruikt wordt door de school en 's avonds beschikbaar is voor activiteiten van verenigingen. De zone ligt in agrarisch gebied en moet een herbestemming krijgen naar ruimte voor openbaar nut. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. JD

Carnier Carmen
Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio