Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Print

Coalitie: CD&V, LVA, Samen-sp.a-Groen! | Burgemeester Tine Gielis (CD&V)

Burgemeester Tine Gielis (CD&V) wil inzetten op drie prioritaire peilers. "Ten eerste willen we meer aandacht voor zwakke weggebruikers. Hiertoe willen we een aantal nieuwe fietspaden realiseren.

Ten tweede willen we het verenigingsleven verder ondersteunen. Op infrastructureel gebied hebben we voor de socioculturele verenigingen nog een inhaalbeweging te maken. Zo zullen we de Vineasite in Veerle en Capellebeemden in Klein-Vorst opwaarderen, en 't Fortun in Groot-Vorst. Verder zetten we in op de zorg en opvang zowel van ouderen als kinderen. Voor ouderen willen we een centrum voor dagopvang oprichten om de thuiszorg te versterken, en voor kinderen willen we voldoende kwaliteitsvolle opvang."

STHE

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio