Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Dit mag u verwachten van uw burgemeester

Print

Coalitie: Sp.a, CD&V | Burgemeester Jan Peeters (sp.a)

De coalitie van burgemeester Jan Peeters (sp.a) wil werk maken van de ontsluiting van het binnengebied achter 't Hof, al moet daar nog een stuk grond voor worden verworven. Verder willen sp.

a en CD&V lobbyen om van de Vlaamse overheid en de NMBS een datum vast te krijgen om de 'Worst van Wellens' te liquideren en tegelijk de spooroverweg te ondertunnelen. Investeringen voor grote projecten vallen in Herentals te verwachten bij de bouw van een nieuwe kunstencampus.

Omdat er in de Herentalse schatkist ruimte blijkt voor een tweede groot project hoopt Noorderwijk op een sporthal (en de brandweer op een nieuw arsenaal). Tot slot moeten beide coalitiepartners een consensus bereiken over wat er met de bossen van 't Poederkot moet gebeuren: verkavelen, niet verkavelen, of een beetje verkavelen?

HMM

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio