Coalitie CD&V/LVA - SP.a bestuurt Laakdal verder

Print


Hieronder het persbericht vanuit de meerderheid over het voortzetten van de coalitie.

Na de gunstige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober was het duidelijk wat de mensen van Laakdal wensen: het verderzetten van het huidige bestuur.
Daarover konden de nodige akkoorden tussen de twee groepen worden bereikt. Ondertussen is Tine Gielis dan ook voorgedragen als kandidaat-burgemeester voor de legislatuur 2013-2018.

De trend die de meerderheidspartijen 6 jaar geleden inzetten om Laakdal verder uit te bouwen, wordt gewoon verder gezet.

De pijlers hierin zijn:

verkeersveiligheid door de aanleg van fietspaden, het invoeren van verkeersremmende maatregelen & verder in gebruik nemen van trage wegen steun aan verenigingen door het voorzien van ontmoetingsruimtes zoals 't Fortun, Capellebeemden en Vinea. Hiermee werken we tegelijkertijd aan de zeer noodzakelijke dorpskernversterking in de deelgemeentes. kwalitatieve ondersteuning/opvang van zowel onze kinderen als onze ouderen

Benny Smets, lijsttrekker Samen (SP.a-Groen) (zetelend schepen SP.a): Vooral de goede samenwerking en het vertrouwen tussen CD&V/LVA en SP.a de voorbije 6 jaar heeft ons ertoe gebracht om de huidige coalitie verder te zetten. Al tijdens de campagne was het duidelijk dat de meeste mensen van oordeel waren dat het beste voor de gemeente het verderzetten van de coalitie is en dat er in Laakdal aan het bestuur niet teveel moest veranderen.

Octaaf Janssens, medelijsttrekker CD&V-LVA (zetelend schepen N-VA): Mijn persoonlijke score bevestigt eveneens dat er in een gemeente nog wordt gestemd op personen in plaats van op een nationale trend en dit omwille van mijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid en de voorbije zes jaren als schepen. Ik sta reeds 40 jaar in de gemeentelijke politiek voor het Vlaamse gedachtegoed. Ook de volgende jaren zal ik dat blijven uitdragen onder de vlag van LVA wat staat voor Laakdals Vlaams Alternatief.

Tine Gielis, lijsttrekker CD&V-LVA (burgemeester): De mensen van Laakdal hebben gesproken! De boodschap is duidelijk. We gaan op dezelfde manier aan de slag voor de volgende 6 jaren: positief en constructief! De volgende weken zullen we de programma's naast elkaar leggen, ze aftoetsen aan de financiële haalbaarheid en een bestuursakkoord schrijven. Onmiddellijk na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 zullen we dit ook kenbaar maken aan de Laakdallers.

Stefan Helse

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio