"Nieuwe slachtofferwet vergt meer personeel en betere informatica"

Nieuwe slachtofferwet vergt meer personeel en betere informatica

"Nieuwe slachtofferwet vergt meer personeel en betere informatica"

Print
De nieuwe slachtofferwet vergt meer personeel en betere informatica. Dat schrijft het college van procureurs-generaal in een nota aan de Kamercommissie Justitie. Het openbaar ministerie is sceptisch over de verdere uitbreiding van de rechten van slachtoffers door de komende mozaïekwet, die de Kamercommissie momenteel bespreekt.

De nieuwe slachtofferwet dateert al van 30 november 2011, maar ze wordt pas op 1 januari 2013 van kracht wordt. Door die wet wordt het makkelijker om het statuut van "benadeelde persoon" te krijgen.

Een benadeelde persoon moet op de hoogte gehouden worden van de eventuele seponering van de feiten van zijn dader en van de redenen daarvan en ook van de dag waarop de dader voor de rechter komt. Momenteel kan je dat statuut alleen maar krijgen bij het parket.

Vanaf 1 januari kan dat ook bij de politie. Bovendien zal de politie iedereen die een klacht indient, moeten informeren dat hij ter plekke het statuut van "benadeelde persoon" kan krijgen.

Verelfvoudiging

In 2010 telden de parketten 688.698 slachtoffers van misdrijven. Op 10 juli 2011 hadden 14.698 van deze slachtoffers het statuut van benadeelde partij gekregen, of 2,3% van alle slachtoffers.

Van deze groep stelden zich achteraf 359 (2,44%) ook burgerlijke partij. Op basis van een experiment in Gent zal het aantal personen dat verklaart een "benadeelde partij" te zijn door de nieuwe wet verelfvoudigen! En dat cijfer zam nog verder vergroten als de benadeelde partij ook inzage in het strafdossier kan vragen.

Justitie is nu bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe slachtofferwet. Zo moeten de gegevens over mensen die bij de politie zeggen dat ze "benadeelde partij" zijn worden bezorgd aan het parket.

Dat kan in vele gevallen niet via computer gebeuren, omdat de informaticasystemen van politie en justitie niet op elkaar zijn afgestemd. In de jeugdbeschermingssector kan het in ieder geval nooit. Dus zal het gewoon "manueel" moeten gebeuren. Dat zal aanzienlijk meer personeel en middelen vergen, aldus de procureurs-generaal.

Inzage in het dossier?

Het nieuwe voorstel van mozaïekwet, dat momenteel wordt besproken, geeft aan de benadeelde partij bovendien het recht om inzage in het dossier te vragen. Het parket kan die inzage weigeren, maar moet dat motiveren.

"Dit is gezien het groot aantal dossiers momenteel onrealiseerbaar", zo schrijft het college. De procureurs-generaal drukken hun verbazing uit omdat zij over dit voorstel "helemaal niet op voorhand zijn geraadpleegd".

Het voorstel zal bovendien tot "secundaire victimisering" leiden. In dat geval worden slachtoffers voor een tweede keer slachtoffer door de manier waar op het gerecht hun dossier afhandelt.

"De mogelijkheid om dossiers in te zien zal grote verwachtingen scheppen, maar die zullen niet worden ingelost. Met grote ontgoocheling en toenemend wantrouwen in justitie tot gevolg", zo luidt het.

Het voorstel zal ook meer personeel bij de justitiehuizen vergen. Want zij zullen al die benadeelde personen moeten bijstaan als zij het dossier gaan inzien.

De justitiehuizen gaan door de staatshervorming evenwel naar de gemeenschappen. Het wordt weinig waarschijnlijk geacht dat de minister en het parlement rekening zullen houden met deze bemerkingen.

JDW
Archieffoto

.

Nu in het nieuws