Tram kan sneller en goedkoper

Tram kan sneller en goedkoper

Tram kan sneller en goedkoper

Print
Een betere doorstroming van het tramverkeer in Antwerpen kan 33 procent besparingen opleveren. Dat blijkt uit een rapport van De Lijn dat de redactie kon inkijken. Het rapport dateert van... februari.

De studie van De Lijn is destijds opgemaakt met die besparingen in het vizier. Er is één maatregel om de exploitatiekost te verminderen met een zeer groot terugverdieneffect: doorstroming, zo staat er. De logica is dat wanneer de gemiddelde snelheid toeneemt, je met hetzelfde aantal voertuigen en hetzelfde aantal personeel meer capaciteit kunt aanbieden.

Vrije tram- en busbanen alleen zijn geen oplossing, zo schrijven de onderzoekers van De Lijn aan hun directie. Slimme verkeerslichten zijn dat wel. Daarom beïnvloeden vooral de trams in vele Europese steden de verkeerslichten. Dit is alleen al louter op financieel vlak een evidente keuze die in Vlaanderen nog niet echt ingang heeft gevonden. In financieel moeilijkere tijden is het dan ook noodzakelijk dat lichtbeïnvloeding nu wel snel wordt ingevoerd. Dit is een investering die zich terugverdient.

Er bestaat één stukje tramlijn waar verkeerslichtbeïnvloeding wel bestaat, de vernieuwde Sint- Bernardsesteenweg. De onderzoekers gingen de resultaten na. Bleek dat de tram er niet alleen meer dan dubbel zo snel rijdt, maar dat er ook nog eens 33 procent kan bespaard worden op personeel en materiaal voor hetzelfde aanbod.

De studie stelt een aantal trajecten voor waarop die verkeerlichtbeïnvloeding makkelijk en zonder veel investeringen kan ingevoerd worden, aangezien de systemen er al zijn maar niet gebruikt worden: de aansluitingen op de metro (lijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15) en de vernieuwe Leien.

De meeste Europese tramsteden hebben deze maatregelen reeds uitgevoerd, aldus de rapporteurs. Antwerpen is toe aan een dringende inhaalbeweging.

WIM DAENINCK
Foto Wim Hendrix

MEEST RECENT