Geen wegenvignet in België voor 2015

Geen wegenvignet in België voor 2015

Geen wegenvignet in België voor 2015

Print
Als het wegenvignet ooit ingevoerd wordt, zal dat niet voor 2015-2016 zijn en wordt het steeds minder zeker dat het vignet het volledige Belgische wegennet zal beslaan. De Europese Commissie moet eerst donderdag nog overtuigd worden dat het vignet geen discriminatie vormt tussen Belgen en andere Europeanen. Dat schrijft Le Soir.

Het idee van de drie Gewesten is namelijk dat het vignet het gehele wegennet in België beslaat. Alle inwoners van ons land, die over een wagen beschikken, maken gebruik van dat netwerk. Het vignet zou dan een onderdeel van de verkeersbelasting worden. Andere Europese bestuurders betalen evenwel al een verkeersbelasting in hun eigen land.

De Commissie oordeelt dan ook dat het onaanvaardbaar is hen tweemaal te belasten.

Daarnaast willen de Belgen de motorrijtuigenfiscaliteit niet verhogen, ondanks de invoer van een vignet. Het idee bestaat momenteel om een andere fiscale post te verminderen.

De Commissie stelt evenwel dat als er een te evidente link is tussen het vignet en de vermindering van een andere heffing, het vignet er niet zal komen.

Foto PhotoNews

.

Nu in het nieuws