Koen Lenaerts vicepresident van Europees Hof van Justitie

De Edegemnaar Koen Lenaerts is zopas verkozen tot vicepresident van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Het is één van de hoogste gerechtelijke functies die een Belg ooit heeft bekleed.

jdewit

Koen Lenaerts was al sinds 7 oktober 2003 rechter in het Hof. Hij is nu de vicepresident tot 6 oktober 2015. Vicepresident is een nieuwe functie. Lenaerts is de eerste rechter die ze bekleedt.

Lenaerts (58) studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en aan die van Harvard. Hij was sinds 1983 professor Europees recht in Leuven. Amper dertig jaar werd hij in 1989 al rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg. In 2003 stapte hij over naar het Hof, waarvan hij nu vicepresident is.

Het Europees Hof heeft 27 rechters, één per lidstaat van de Europese Unie. Het zorgt er voor dat de Europese wetgeving overal in de EU op dezelfde manier wordt toegepast. Het regelt bovendien geschillen tussen landen en Europese instellingen. En het gaat ook in op klachten van particulieren, die menen dat hun rechten geschonden zijn. Het Hof is vooral bekend voor zijn antwoorden op prejudiciële vragen die bv. ons Grondwettelijk Hof eraan stelt. Daarin legt het EHJ de EU-regels uit. Aanvankelijk hield het zich alleen maar met mededingingsrecht bezig, maar sinds het Verdrag van Lissabon zijn zijn bevoegdheden uitgebreid.

Het EHJ is niet te verwarren met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in Straatsburg is gevestigd. De Europese Unie wil nu de rechtspraak van het Straatsburgse Hof in zijn recht "integreren".

JDW

Archiefbeeld Photo News

Vastgoed

Jobs in de regio