"Vlaams grond- en pandendecreet schendt EU-recht"

Vlaams grond- en pandendecreet schendt EU-recht

"Vlaams grond- en pandendecreet schendt EU-recht"

Print
Het Vlaams decreet dat "mensen met sociale band met een gemeente" voorrang geeft bij het kopen of huren van woningen in die gemeenten, schendt het recht van de Europese Unie. Dat vindt advocaat-generaal Mazàk van het Europees Hof voor Justitie in Luxemburg. In volle verkiezingsstrijd geeft hij Vlaanderen volledig ongelijk.

Door een Vlaams decreet van 27 maart 2009 van toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) is mogelijk dat mensen die een "sociale band met een gemeente hebben" voorrang krijgen bij het kopen of huren van een huis in die gemeente.

Zo wilde Vlaanderen verhinderen dat de huis- en huurprijzen in 69 Vlaamse gemeenten, vnl. rond Brussel zo duur zouden worden dat de eigen inwoners er geen huis meer konden kopen of huren voor zichzelf en hun kinderen. Rond Brussel stijgen de prijzen enorm door inwijking van Franstaligen en van Europese ambtenaren.

De zaak was door de Franstaligen voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, maar die stuurde haar op zijn beurt door naar het Europees Hof van Luxemburg. Dat moest nagaan of het Vlaams decreet klopt met de Europese regels. Een arrest is er nog niet, maar wel al een advies van de advocaat-generaal en dat wordt meestal gevolgd.

Vlaamse eigenheid

Die verwerpt het decreet. "Een verbod om negen jaar lang een woning te huren of er een te kopen schendt de vrijheid van de EU-burgers zonder sociale band met de gemeenten. Het verbod zou misschien nog kunnen in bepaalde gevallen. Alles hangt dan af van het doel van het decreet.

Als het decreet een sociaal doel heeft, nl. minder kapitaalkrachtigen beschermen, dan zou een beperking op het recht op wonen kunnen. Maar niet als het decreet tot doel heeft om de Vlaamse eigenheid van de 69 betrokken gemeenten te bewaren, zoals de Franstaligen beweren", zo luidt het streng.

Volgens Luxemburg moet het Belgische Grondwettelijk Hof beslissen wat het precieze doel van het decreet is.

Buiten verhouding

Maar… zelfs als het decreet een sociaal doel heeft, dan nog gaat het te ver.

"Het doel (om armeren met een sociale band met de gemeenten de mogelijkheid te geven om daar te kopen of te wonen) kan net zo goed gerealiseerd worden door financiële tegemoetkomingen aan die armen, door regulering van de prijzen in die gemeenten of door begeleidende maatregelen. Een verbod om er te huren en te kopen is buiten verhouding en dus niet nodig", zo luidt het.

Het Hof in Luxemburg beslist nu binnen enkele maanden. Daarna gaat de zaak terug naar het Belgische Grondwettelijk Hof. Dat moét rekening houden met het standpunt van het Europees Hof van Luxemburg.

Als dat Europees Hof zijn advocaat-generaal volgt, dan zal het Belgische Grondwettelijk Hof het Vlaamse decreet dus moeten vernietigen.

JDW
Archieffoto PhotoNews

Nu in het nieuws