Groen: "Geen GAS-boetes voor kinderen"

Groen wil niet dat de leeftijd waarop iemand een overlastboete kan krijgen, verlaagt naar 14 jaar. Dat zeggen de Kamerleden Stefaan Van Hecke en Eva Brems in een reactie op het plan van het Kernkabinet om die leeftijd te verlagen van 16 naar 14 jaar.

jdewit

"Uit de ervaring blijkt dat het al heel slecht is om overlastboetes op te leggen aan jongeren van 16 of 17 jaar. Met het voorstel van de regering wordt normaal jongerengedrag bestraft of er worden onevenredige sancties opgelegd. Jongeren louter repressief benaderen werkt contraproductief", zegt Eva Brems. Eerder had de sp.a voorgesteld om de leeftijd te verlagen tot 12 jaar, maar de socialisten kregen daarvoor alleen de steun van het VB.

Leefloon

De federale regering verhoogt ook de boetes van 125 naar 175 euro voor minderjarigen en van 250 naar 350 euro voor meerderjarigen. Dat is een minimale verhoging, want CD&V had liever boetes van 500 euro gezien voor volwassenen en sommige andere partijen wilden gaan tot 1.500 euro. De PS wilde echter niet hoger gaan dan 350 euro.

Maar ook die verhoginging ziet Groen niet zitten. "Voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon van nog geen 800 euro is de boete buitengewoon hoog. Hoe zwaarder de sanctie, hoe problematischer het wordt dat ze niet door een onafhankelijke rechter worden opgelegd. Groen is voorstander van alternatieve sancties zoals verplichte gemeenschapsdienst in plaats van boetes", zo luidt het.

Wildgroei

Groen wil ook dat bemiddeling, die nu alleen voor minderjarigen mogelijk is, verplicht wordt bij alle overlastboetes. "Er is minder recidive na bemiddeling omdat de dader wordt gecontronteerd met de gevolgen van zijn daad. Door de logge werking van politie en justitie worden de overlastboetes als wonderoplossing voor alles en nog wat gebruikt. De wildgroei aan verboden, zoals muziek afspelen op een sportpleintje na 19u, leidt tot een overregulering van onze samenleving," besluit Brems.

Lees alles over de manier waarop de overlastboetes nu worden toegepast op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto: Raymond Lemmens Eva Brems

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER