Bossuyt wil Europees Asielhof oprichten

Bossuyt wil Europees Asielhof oprichten

Bossuyt wil Europees Asielhof oprichten

Print
Er moet een apart Europees Asielhof komen naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat meent professor Marc Bossuyt. Dat stelt hij voor in een pas verschenen artikel in de European Constitutional Law Review.

Bossuyt is niet de eerste de beste: hij is professor-emeritus aan de Universiteit van Antwerpen, voormalig Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en huidig voorzitter van het Belgisch Grondwettelijk Hof. Hij is al lang een criticus van de te ruime manier waarop het Hof van Straatsburg omspringt met zijn bevoegdheden over afgewezen asielzoekers. "Dat bemoeilijkt een terugkeerbeleid ten zeerste", zo betoogde hij vroeger al.

Daarom zou het beter zijn om alle asielzaken over te dragen aan een nieuw Europees Asielhof. Het huidige EHRM kan zich dan met de andere zaken bezighouden, zodat de achterstand van meer dan 140.000 zaken kan worden weggewerkt.

Foltering

Bossuyt maakte nu een analyse van de asielarresten van het EHRM tussen juli 2009 en 1 februari 2012. Hij stelt vast dat het EHRM het begrip "foltering" steeds meer banaliseert.

Zo werd een opsluiting van 2 uur in een overvol politiekantoor in de zaak-Tehrani tegen Turkije reeds als "foltering" gedefinieerd en in de zaak-M.S.S. tegen België werden "de armoedige levensomstandigheden van een illegaal die naar Griekenland was teruggestuurd", ook als "foltering" gezien!

6.000 eilanden

In een zaak-Rahimi tegen Griekenland was het er dan weer "foltering" omdat een asielzoeker geen opvang kreeg van de regering, maar wél van een niet-gouvernementele organisatie. Dat arrest komt er op neer dat Griekenland op al zijn 6.000 eilanden constant een fatsoenlijke opvang voor minderjarige asielzoekers moet klaar hebben, ook als die daar onaangekondigd en zonder toestemming toekomen.

In de zaak-Sufi en Elmi tegen het Verenigd Koninkrijk werd een terugzending naar Somalië "foltering" genoemd omdat illegalen die zich aan allerlei misdrijven schuldig hebben gemaakt, het risico lopen dat ze niet van fatsoenlijke levensvoorwaarden kunnen genieten.

Het EHRM holt hierdoor het begrip foltering uit. Die term is bedoeld om Gestapomethodes en Aboe Graib-toestanden te voorkomen, hij moet dus een behoorlijke ernst hebben, want foltering mag nooit, zelfs niet in oorlogsomstandigheden. Door steeds "lichtere" feiten onder de term "foltering" te brengen, worden de echte zware gevallen bedolven onder een reeks lichte. Bovendien verwart het EHRM in deze arresten sociale rechten met burgerlijke rechten.

Illegalen met kinderen

Bossuyt hekelt ook het feit dat de landen door een aantal arresten van het EHRM geen eigen asielbeleid meer kunnen voeren. Illegalen met kinderen kunnen bijna nooit meer worden opgesloten. Kinderen samen met hun illegale moeder opsluiten, kan niet van het Muskhadzhiyeva-arrest. De illegale moeder van het kind scheiden mag dan weer niet van het Mubilanzila Mayeke en Kaniki Mitunga-arrest. Hoe kan een land nog echt weerspannige illegalen met kinderen verwijderen? Het blijft een raadsel.

Omdat asielkwesties verschillen van andere zaken, stelt Bossuyt voor een apart Europees Asielhof op te richten. De lidstaten zouden de rechtsmacht van dat Asielhof kunnen erkennen voor een welbepaalde periode en met uitdrukkelijk aanvaarde bevoegdheden. Daarnaast stelt Bossuyt ook voor een apart Europees Sociaal Hof op te richten voor sociale rechten, meer bepaald ook van bijzonder kwetsbare groepen.

Het EHRM krijgt de jongste tijd steeds meer kritiek omdat het zijn boekje stelselmatig te buiten gaat, ook van belangrijke lidstaten van de Raad van Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Lees ook: Steeds meer kritiek op mensenrechtenhof in Straatsburg

Bossuyt: "Mensenrechtenhof gaat boekje te buiten in asielzaken"

JDW

Foto Belga

Nu in het nieuws