25 positieve Boom één ideeën voor de Bomenaars

Naast het uitgebreide programma dat Boom één voorstelt voor deze verkiezingen, hebben ze ook een light versie gemaakt onder de noemer ?25 positieve ideeën van 25 positieve kandidaten voor de Bomenaars' loopt.

Daarin pleiten ze onder meer voor de opmaak van een strategisch fietsplan en moet de Grote Markt autovrij en de huiskamer van de gemeente worden.

Voorwaarde is wel dat er extra randparkings en ondergrondse parkings worden aangelegd.

Omdat 'overlast last' is pleit Boom één voor een aanpak van ?zacht waar het kan en hard waar het moet'. De maatregelen in het openluchtzwembad bewijzen de meerwaarde van deze aanpak. De centralisatie van de politiediensten in Den Brandt moet leiden tot meer blauw op straat, blauw beter op straat en beter blauw op straat. Ze gaan ook werk maken van het plaatsen van verschillende camera's met nummerplaatherkenning, om tot een reële verhoging van de veiligheid te komen. Een oordeelkundige en selectieve overkapping van de A12 moet de fysieke scheiding van de

woonkernen teniet doen en levert ook enkele hectaren 'meer Boom' op.

Het Park moet multifunctioneel voor jong en oud worden : barbecue-faciliteiten, ravotplekken, petanquebanen in een rustgevend kader.

Sociale woningbouw moet maatwerk worden, invulbouw in onze oudere woonkernen moet zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Boom één kiest voor een sociaal beleid maar formuleert daarbij naast rechten ook duidelijke plichten. Of het nu over tewerkstelling van leefloners gaat of over samenleven in grote woningcomplexen of over sluikstorten.

Tenslotte zegt Boom één: "Er valt niemand uit de boot, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand. Diversiteit is voor Boom één een verrijking en een uitdaging. Boom één als architect van 15 jaar buurtbeheer kiest resoluut voor de wijken en hun inwoners. Daarom krijgt elke wijk zijn wijkcontract : samen met de buren versterken we het samenleven want het leven begint in uw buurt. Boom één steunt ook alle initiatieven waarbij door en voor jongeren een jeugdhuis/ontmoetingsplek gerealiseerd kan worden.

Jan BOEY

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio