Snelrecht voor geweld tegen de politie vanaf halverwege 2013

Snelrecht voor geweld tegen de politie vanaf halverwege 2013

Snelrecht voor geweld tegen de politie vanaf halverwege 2013

Print
Halverwege volgend jaar komt er snelrecht voor geweld tegen politie-agenten. De slachtoffers van geweld tegen de politie zullen bovendien hun kosten niet meer moeten voorschieten en met de parketten protocollen kunnen afsluiten om hun zaak sneller af te handelen. Dat hebben de ministers van Justitie, Annemie Turtelboom (Open Vld), en Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH), beslist na een gezamenlijk overleg met de politie, de politiebonden en het gerecht.

Dit overleg leidde tot een actieplan. Wat staat er zoal in?

* Politiemensen die slachtoffer worden van geweld zullen hun kosten niet meer moeten voorschieten, ze zullen onmiddellijk vergoed kunnen worden.

* De korpschefs zullen ook gerechtelijke stappen ondernemen als politiemensen morele schade hebben opgelopen of wanneer een valse klacht tegen hen is ingediend. Nu kan dat alleen als de politieman materiële schade heeft.

* De HRM-verantwoordelijken van de politie krijgen een speciale opleiding om arbeidsongevallen en gewelddaden tegen de politie zo goed mogelijk af te handelen. Er komt ook een website met nuttige tips.

* Politiemensen die slachtoffer waren van geweld zullen altijd kunnen worden overgeplaatst naar een andere dienst als ze door dit geweld een trauma opliepen. Nu hangt overplaatsing af van goodwill van de cheffen.

* Er komt ook één stressteam voor de politie en dat zal ook hun familie bijstaan.

* Verder wordt de registratie van het geweld tegen de politie verbeterd.

* In 2013 komt er ook een sensibiliseringscampagne om het respect voor gezagsdragers te verhogen. Milquet schrijft hiervoor binnenkort een openbare aanbesteding uit.

* In de opleiding zal meer aandacht gaan naar communicatieve vaardigheden. Nu ligt de klemtoon te veel op schietgedrag.

Turtelboom

* Turtelboom wil de geschiedenis van daders van geweld tegen de politie in kaart brengen, zodat meer gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

* De politiekorpsen zullen afspraken kunnen maken met het parket om een dossier over geweld tegen politieagenten beter op te volgen. Die afspraken kunnen worden vastgelegd in een "geweldsprotocol". In dit protocol staan alle stappen die altijd moeten worden gezet door alle betrokkenen na ieder geweldsincident.

* Vanaf midden volgend jaar zal elke provinciehoofdstad een snelrechtkamer hebben om geweld tegen politiemensen af te handelen.

* Tegen het einde van dit jaar zal thuisdetentie mogelijk zijn in alle arrondissementen. Daders van geweld tegen de politie, die minder dan acht maanden cel kregen, komen hiervoor in aanmerking.

* Daders die in voorhechtenis worden genomen zullen deze voorhechtenis kunnen uitzitten onder elektronisch toezicht met GPS.

De straffen voor geweld tegen de politie zijn de voorbije jaren al behoorlijk verzwaard. Het geweld tegen de politie nam volgens cijfers van de federale politie in de eerste tien jaar van deze eeuw toe met zo'n 14%. In die zelfde periode stegen de opzettelijke slagen en verwondingen tegen alle burgers samen met 25,5%. Als gewone burgers slachtoffer van geweld zijn, verandert er voorlopig niets.

Lees ook:
Turtelboom plant strafverzwaring voor geweld tegen gezagsdragers
Straffen voor geweld tegen de politie worden flink verzwaard

JDW

Foto Photo News

.

Nu in het nieuws