Toelage

Het gemeentebestuur kent een toelage toe aan de ouders die instaan voor de verzorging van een zwaar gehandicapt kind onder de 21 jaar. Het gaat om een jaarlijkse toelage van 375 euro. De aanvraag moet gebeuren voor 31 oktober. BVDL 014.63.94.80

redactie
Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio