Subsidies

Print
Aalst - De gemeenteraad heeft een nieuw subsidiereglement goedgekeurd waardoor u bij de Erfgoedcel Aalst subsidies kunt aanvragen voor projecten rond roerend en immaterieel erfgoed. Het kan gaan om publicaties, lezingen, tentoonstellingen, een digitaliseringsproject, ... Om voor subsidies in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Verenigingen die een subsidie willen aanvragen, moeten afkomstig zijn uit Aalst of de deelgemeenten en het project moet betrekking hebben op het cultureel erfgoed van Groot-Aalst. Samenwerking wordt aangemoedigd. De subsidieaanvragen worden geadviseerd door een subsidiecommissie, die bestaat uit zes leden met expertise van cultureel erfgoed. Hun advies wordt doorgegeven aan het schepencollege, waar definitief beslist wordt of de subsidie al dan niet wordt toegekend. De Erfgoedcel stelt jaarlijks 15.000 euro ter beschikking voor de subsidiëring van erfgoedinitiatieven. Een aanvrager kan per jaar maximum 1500 euro aan subsidies ontvangen. Projectsubsidieaanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend. Vóór 1 mei voor projecten die starten in de tweede helft van het lopende jaar en vóór 15 november voor projecten die beginnen in de eerste helft van het jaar daarop. LVDB
U vindt het volledige reglement op www.erfgoedcelaalst.be

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio