Antwerps schepen ontgoocheld over Vlaams onderwijsbudget

Antwerps schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) is ontgoocheld over het budget dat de Vlaamse regering voor 2013 voorziet voor nieuwe schoolinfrastructuur. Volgens de septemberverklaring die maandag werd voorgesteld bedraagt die som 30 miljoen euro voor heel Vlaanderen, maar alleen in Antwerpen al zou er 47 miljoen euro nodig zijn.

Het is in Antwerpen al enkele jaren puzzelen geblazen om voldoende capaciteit te voorzien in het basisonderwijs. "We staan klaar om te starten met de uitbreiding van 3.400 plaatsen in het basisonderwijs tegen september 2013", legt Voorhamme uit in een mededeling. "Alleen wachten de Antwerpse schoolbesturen op de nodige subsidies om te kunnen starten." Het zou volgens de onderwijsschepen gaan om 37 miljoen euro.

Daarbovenop komt dat de stad Antwerpen dit jaar besloot om zelf voor 10 miljoen euro te prefinancieren om een extra uitbreiding mogelijk te maken. Enkel zo kon elk kind een plek krijgen tijdens het intussen gestarte schooljaar. Vlaanderen zou dat geld in 2013 terugbetalen. Ook Gent zou bij Vlaanderen overigens nog een openstaande rekening hebben staan van 22 miljoen voor het komende schooljaar.

Voorhamme is wel tevreden dat de gevraagde decreetswijziging inzake schoolinfrastructuur-financiering er zou komen. Die zou het voor een stad mogelijk maken een eigen beheersstructuur op te richten, waarmee ze op grote schaal en op korte termijn zelf schoolgebouwen kan bouwen. Die kunnen dan verhuurd worden aan de inrichtende machten. "Alleen zo kunnen we op vijf jaar tijd voldoende nieuwe scholen bouwen", zegt Voorhamme.

Belga

Foto Joris Herregods

Nu in het nieuws