Advocaten en rechters naar Grondwettelijk Hof tegen akkoord BHV

De Vlaamse advocaten en de Nederlandstalige rechters en griffiers uit Brussel trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat is vrij uniek.

jdewit

De hervorming ontdubbelt de huidige rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank. Nog slechts één derde van de magistraten moet "functioneel" tweetalig zijn in plaats van twee derde "grondig tweetalig" nu. De Nederlandstalige rechtbank krijgt nog 20% van de magistraten en het personeel, terwijl ze toch 30% van het werk binnenkrijgt. Het parket wordt wel gesplitst in een parket in Brussel en een klein Nederlandstalig parketje in Halle-Vilvoorde. De Brussele procureur zal altijd een Franstalige zijn. Een vijfde van de magistraten van het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde zullen Franstalige magistraten uit Brussel zijn. Zij worden naar Halle-Vilvoorde gedetacheerd om er de Franstalige criminaliteit te vervolgen.

Discriminatie

De Vlaamse advocaten willen dat het Grondwettelijk Hof die hervorming vernietigt omdat ze discriminerend is. "Door het Vlaamse gerechtelijk personeel af te bouwen zullen Nederlandstalige rechtszaken behoorlijk langer duren. Een echtscheidingszaak komt nu na twee maanden voor, dat worden er acht één jaar na de hervorming. Een rechtszaak over een onterecht ontslag duurt nu ongeveer 16 maanden, dat worden er 22 één jaar na de hervorming en zelfs 34 drie jaar na de hervorming", aldus Meester Stefan Sottiaux. Hij rekende ook uit het aantal zaken bij de Vlaamse arbeidsrechtbank in Brussel zal verdubbelen (van 649 per rechter nu naar 1.169) en dat het griffiepersoneel halveert. Uiteindelijk verdwijnen 330 banen.

Tweederangsprocureur

Meester Fernand Keuleneer (foto) somde de vele discriminaties van Nederlandstaligen in de strafrechtelijke sector op. "De procureur van Halle-Vilvoorde wordt een tweederangsprocureur, hij is niet eens bevoegd voor alle strafzaken op zijn grondgebied. Voorts kunnen de (Franstalige) procureur van Brussel en de Franstalige rechtbanken en hun voorzitters, alle Nederlandstalige rechtbanken mee adviseren en mee controleren, ook de uitsluitend Nederlandstalige vredegerechten. Het omgekeerde is echter niet het geval en dat is niet te verantwoorden."

Heel Vlaanderen

Stafhouder Edgar Boydens beklemtoonde dat deze zaak heel Vlaanderen aanbelangt omdat vele geschillen tegen de Vlaamse overheid in Brussel behandeld worden. Alle rechtszaken voor Nederlandstalige rechtbanken zullen overigens flink wat vertraging oplopen door deze discrminerende wet, zo luidde het. Het zal bovendien uitsluitend de Franstalige procureur van Brussel zijn die in deze zaken advies kan uitbrengen, ook al wordt voor de Nederlandstalige rechtbank geprocedeerd. Dit is ook zo voor vele geschillen tegen banken en verzekeringsmaatschappijen die hun zetel in Brussel hebben. Het blijft dus verbazen dat de Vlaamse regering ook niet naar het Grondwettelijk Hof stapt.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt pas binnen een jaar verwacht.

Lees ook: Fernand Keuleneer en het gerechtelijk arrondissement BHV

JDW

MEER OVER Grondwettelijk Hof

Nu in het nieuws