"Dankzij ons terug Groen op het Gemeenteplein"

Op deze manier laten we weten wat we denken over het gebrek aan groen op het vernieuwde gemeenteplein. Het staat symbool voor het huidig bestuur.

Een gemeenteplein is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het moet er dan ook aangenaam vertoeven zijn, met zitbanken, groen, sfeerverlichting,...

Een gezellig plein is het allerminst. De auto blijft overheersen, getuige de vele parkeerplaatsen. Het is voor Groen dan ook onbegrijpelijk dat er op het vernieuwde gemeenteplein niet meer groen werd voorzien en de auto nog een heersende rol krijgt.

Het is kenmerkend voor het huidig beleid van CD&V-NVA, Open VLD, sp.a en (H)eerlijk Brecht. Hun bedoeling is om Brecht van een groene landelijke gemeente om te vormen tot een economisch knooppunt (volgens ons ligt het economisch knooppunt 20 km van Brecht en is dat Antwerpen met zijn haven). Nog meer KMO-zones en industriegebieden in Brecht is dan ook ontoelaatbaar.

De verschillende dorpskernen moeten niet verder worden uitgebreid. De bestaande kunnen worden ingebreid. De lokale economie, handel, horeca en markten dienen er te worden gesteund. Grote ketens horen niet thuis in een dorpsstraat. Het doet het verkeer er alleen maar toenemen.

Gronden verkavelen op 50m van een autosnelweg lijkt ons niet te getuigen van gezond verstand. Een gemeente staat toch in voor de gezondheid en het welzijn van zijn burgers.

Groen is ervan overtuigd dat Brecht een ander beleid nodig heeft. Een beleid dat volop inzet op het ontwikkelen van de groene ruimte en het bevorderen van de leefbaarheid in Brecht.

Met leefbaarheid bedoelen we:

* een verkeersveilige gemeente (straten inrichten volgens het STOP-principe: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en als laatste privé vervoer), met o.a. autoloze pleinen

* een duurzame en ecologisch verantwoorde landbouw

* een goede milieuhandhaving

* ontbossing niet enkel financieel maar ook daadwerkelijk compenseren

GROEN Brecht biedt een positief alternatief

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio