Sacramenten alleen voor betalende katholieken

Duitse katholieken die weigeren hun kerkbelasting te betalen, krijgen voortaan geen sacramenten meer en mogen ook geen peter of meter worden.

Dat staat in een decreet van de Duitse Bisschoppenconferentie. Als mensen zich door een publiek gebaar distantiëren van de kerk, moet dat gevolgen hebben. Zo verdedigde aartsbisschop Robert Zollitsch van Freiburg gisteren de opstelling van de kerk met betrekking tot de Kirchensteuer.

De 19de-eeuwse kanselier Bismarck - die de invloed van de katholieke kerk zoveel mogelijk wilde beperken - zorgde ervoor dat Duitsers moeten opgeven of ze bij een kerk horen en zo ja, bij welke. Maar wie bij een kerk hoort, moet wel belasting betalen, gemiddeld 7 tot 8 procent van de inkomstenbelasting - variërend van deelstaat tot deelstaat.

Deze Kirchensteuer levert de grote Duitse kerkgenootschappen veel geld op. De (overwegend lutherse) Evangelische Kirche in Deutschland haalde vorig jaar 4,5 miljard euro binnen, de rooms-katholieke kerk zeker 5 miljard euro.

De jongste jaren maakten echter steeds meer kerkleden gebruik van de mogelijkheid om administratief uit de kerk te treden, deels door toedoen van pedofilieschandalen. Zo verlieten vorig jaar 126.000 katholieken de kerk. Die betalen dus ook geen Kirchensteuer meer.

De bisschoppen maakten per decreet nu duidelijk dat die stap uit de kerk concrete gevolgen heeft.

MW

Foto: EPA doopsel

Nu in het nieuws