1/2

102 relschoppers waren minderjarig

Van de 230 relschoppers die op zaterdag 15 september zijn opgepakt, waren 102 minderjarig. Dat blijkt uit de cijfers die burgemeester Patrick Janssens (sp.a) maandagavond vrijgaf op de gemeenteraad.

Op de agenda van de laatste Antwerpse gemeenteraad voor de verkiezingen stonden maandagavond de rellen in Borgerhout. Iedereen was het erover eens dat de politie kordaat had opgetreden. Vanuit de raad werd erop aangedrongen dat de harde kern werd gestraft.

Al snel ging het debat over de multiculturele samenleving en de islam. “Geweld en onverdraagzaamheid maken deel uit van het DNA van de islam”, stelde Filip Dewinter (Vlaams Belang). “Moslimallochtonen wanen zich onaantastbaar.”

Kleine groep

Vanuit de meerderheid werd benadrukt dat het slechts om een klein groepje relschoppers ging. Dit werd ook door burgemeester Janssens bevestigd.

“Van de 30.000 allochtone minderjarigen waren er slechts 102 die zich niet hebben gedragen die dag”, zegt Janssens. “Het klopt niet dat wij, zoals Groen beweert, niet investeren in deze jongeren. Het budget voor kansarme jongeren steeg van 1,9 naar 4,6 miljoen euro. Het jeugdbudget verdubbelde naar 10 miljoen euro. Het is dankzij deze investeringen dat misschien slechts 102 allochtone minderjarigen zich misdroegen die dag.”

Reuzenstoet

Dewinter veranderde het geweer dan maar van schouder. “Ik wil toch wel enige nuancering brengen in al die lofuitingen over de Reuzenstoet”, zei Dewinter. “Dit is niet meer de Reuzenstoet van de Vlaamse Borgerhoutenaar. Ik zag de reuzin Fatima met een hoofddoek. Dat is niets meer of minder dan het vriendelijke gezicht van de moslimradicalen. Deze reuzin staat symbool voor de discriminatie van de vrouw in de islam.”

Janssens repliceerde: “Dat ons lieve vrouwke, die ook een hoofddoek op heeft, wordt rondgedragen, stoort u blijkbaar minder.” Hierop reageerde Jan Penris (Vlaams Belang) woedend. “Laat CD&V deze belediging toe”, riep hij de CD&V-fractie en -schepenen toe.

Sacha Van Wiele

Foto's: Wim Hendrix

Lees ook: Beluister de interviews van Lex Moolenaar in de wandelgangen van de gemeenteraad