KaHo Sint-Lieven start in 2013 met uitwisselingsproject

KaHo Sint-Lieven start in 2013 met uitwisselingsproject

KaHo Sint-Lieven start in 2013 met uitwisselingsproject

Print
Sint-Niklaas - KaHo Sint-Lieven zet het nieuwe academiejaar in met een studentenstijging van 5%. Onder ander Erasmus Mundus, een gloednieuw uitwisselingsproject met studenten en docenten van over de hele wereld, maakt van de hogeschool een groeipool.

KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas schreef dit academiejaar 5% meer studenten in dan vorig jaar. Daarmee klokt de hogeschool af op 1700 bezette zitjes in de aula's en leslokalen. Om al die leergierige jongelingen tevreden te houden, zet de school sterk in op vernieuwing.

"Daarom bieden we vanaf volgend jaar een uitgebreid uitwisselingsprogramma aan, Erasmus Mundus. Dat houdt in dat we niet enkel uitwisselingen organiseren naar Europa, maar ook studenten en docenten kunnen uitzenden naar Afrika en de Caraïben", zegt campusdirecteur Gertjan De Smet.

"Dit jaar zitten we in een voorbereidingsstadium, maar vanaf volgend jaar kunnen de eerste studenten zich hiervoor inschrijven. De uitwisseling is er, alleszins in het beginstadium, voor de professionele bachelor lerarenopleiding."

De hogeschool zal ook studenten en docenten van overzee naar hier halen. "En die zullen we allemaal kunnen huisvesten, een tekort aan koten zoals dat er is in de grootsteden komt hier niet voor", weet De Smet. "We hebben onze eigen peda met 67 studio's en daarnaast zijn er in de buurt nog heel wat vrijstaande koten van particulieren te huur."

KAHO Sint-Lieven blijft steeds meer studenten aantrekken, het aanbod aan opleidingen voor knelpuntberoepen zit daar voor iets tussen. "In ons pakket zit de lerarenopleiding, met specifiek lager en secundair onderwijs. Op termijn willen we ook de opleiding kleuteronderwijs naar hier halen. En ook de agro- en biotechnologietak doet het goed, maar dan vooral onder de mannelijke studenten. Die standaardverdeling tussen de seksen blijft overeind. Ondanks onze inspanningen om daar verandering in te brengen, bijvoorbeeld via sensibilisatie op de middelbare scholen, blijkt daar geen verandering in te brengen zijn."

Dit jaar moet de school het doen met een richting minder. "De afdeling facilitaire dienstverlening, die ons uniek maakte in de wijde omtrek, is verhuisd naar KAHO Gent. We hopen dat de richting daar wat meer studenten zal aantrekken." In vijf jaar tijd steeg het aantal studenten aan Kaho Sint-Lieven in Aalst, Gent en Sint-Niklaas samen van 4.782 in 2004 naar 7.643 in 2012.

Sophie Pycke

Foto Gert Cools

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio