Emblem voelt zich in de steek gelaten door De Lijn

Print
Ranst - Maria Segers (77) uit Emblem voelt zich door De Lijn in de steek gelaten en verzamelde bijna driehonderd handtekeningen om het gemeentebestuur aan te zetten de vervoersmaatschappij op haar plichten te wijzen.
“Sinds 1 september is er nog maar één bus ’s morgens en één ’s avonds die de dorpskern aandoet en dan nog alleen op schooldagen. De halte op de Broechemsesteenweg bereiken is voor veel oudere mensen niet haalbaar en bovendien zijn er daar te weinig veilige fietsplaatsen. De gemeente heeft serviceflats in de dorpskern gebouwd maar nu wordt door die beslissing van De Lijn de basismobiliteit in het gedrang gebracht. Dat is een recht voor iedereen en niet alleen voor scholieren. We willen niet dat Emblem van de buitenwereld wordt afgesloten” zegt de strijdlustige Maria.

De zaak werd ook in de gemeenteraad ter sprake gebracht door Dirk van Nimwegen (Groen). Hij wilde weten of het schepencollege al overlegd had met de vervoersmaatschappij. “Ranst is een gemeente waar De Lijn haar belofte van de basismobiliteit niet nakomt” stelde hij vast.

Schepen Jef Verhaegen (Open Vld) antwoordde dat hij de ingrepen onaanvaardbaar vond. “We kregen in maart een brief waar de veranderingen werden aangekondigd. Dat je twee keer per uur van Broechem naar Antwerpen of Lier kan, helpt de mensen van Emblem niet. De Lijn beweert dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de busverbinding in Emblem.”

Alle gemeenteraadsleden waren het eens om te proberen De Lijn op andere gedachten te brengen. In naam van iedereen werd een motie opgesteld. Daarin stelt het bestuur dat Ranst de enige gemeente is in de provincie waar bewoners 1300 meter moet gaan om een bus te kunnen nemen. Volgens de regels van de basismobiliteit mag die afstand maximaal 750 meter zijn. In de brief die gericht wordt aan minister Crevits die bevoegd is voor mobiliteit en aan de directeur-generaal van De Lijn wordt gevraagd om samen met het gemeentebestuur de dienstregeling te herbekijken en zo de basismobiliteit voor de hele gemeente te garanderen.

Sylvain Liekens
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio