Vlaams Belang vraagt zitbanken

Vlaams Belang vraagt zitbanken

Vlaams Belang vraagt zitbanken

Print
Op verscheidene plaatsen in Kontich zette Vlaams Belang een zitbank neer om het gebrek aan banken aan te kaarten. Aan de ingang van het Altenapark hield de campagneploeg een momentje rust. "Van aan het begin van de Antwerpsesteenweg tot in het centrum, staat er geen enkele zitbank," zegt Marleen Van den Eynde. "Dat is een lange weg voor senioren. Noodgedwongen zitten ze dan maar op een distributiekastje van de televisie."
Vlaams Belang verzet zich tegen een verdere verstedelijking van de gemeente. "De leefbaarheid in de woonkernen komt onder druk te staan.
"Er moeten groene oases gevrijwaard blijven, met zitbanken. Meer banken komt de sociale controle ten goede en het helpt tegen de verzuring in de maatschappij."

De belastingbetaler moet niet per se opdraaien voor de aankoop en het onderhoud van de banken. "Bedrijven zouden de banken kunnen sponsoren."

Philippe Desmet

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio