Actie voor veiligere Jubellaan

Actie voor veiligere Jubellaan

Actie voor veiligere Jubellaan

Print
Mechelen - Een dertigtal bewoners van de wijk Tervuursesteenweg en de Mahatma Gandhiwijk hebben zaterdagmiddag aan het kruispunt van de Jubellaan en de Geerdegemstraat in Mechelen actie gevoerd.
Na een filmvertoning in het wijkhuis, waar de gevaarlijke situaties in beeld werden gebracht, hebben leden van de wijkraad aangekondigd dat ze via het stadsbestuur bij het Vlaams gewest zullen blijven aandringen om de oversteekplaatsen op de Jubellaan veiliger te maken. "Er wordt té hard gereden en de zichtbaarheid tijdens de wintermaanden laat ook te wensen over. Er zijn in het verleden ook al vele ongevallen gebeurd", luidt het.

Al meer dan tien jaar vragen de wijkbewoners oversteekplaatsen om de gevaarlijke Jubellaan, een viervakrijweg, over te steken. Ze ontvouwden een spandoek met de slogan 'Wij willen veilig oversteken'. De wijkraad Tervuursesteenweg is er niet over te spreken dat de plannen in de ijskast blijven steken. Nog erger vinden ze dat er pas na de vernieuwing van de hele stationsbuurt de Jubellaan zal worden heraangelegd.

Het probleem is dat de Jubellaan een gewestweg is en dat het initiatief van de Vlaamse overheid moet komen en die verschuilen zich achter de werken die op til staan in de statiionsbuurt, en die pas zullen afgerond zijn in 2020. In afwachting daarvan dringt de wijkraad aan op korte termijn zebrapaden te schilderen op de Jubellaan aan de kruisingen met de Stenenmolenstraat, Wilgenstraat, Abeelstraat en de Gandhistraat.

Een delegatie van het stadsbestuur beloofde bij het Vlaams gewest aan te dringen om – wanneer de Jubellaan binnenkort een nieuwe asfaltlaag krijgt - waar mogelijk een zebrapad aan te brengen. “Maar de beslissing is in handen van het Vlaams gewest en die kennen onze wensen”, zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

LDN

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio